Aloite hiilineutraaliudesta

Aloite hiilineutraaliuden edistämiseksi Salon kaupungissa. Esitämme, että Salossa suunnitellaan ja kirjataan konkreettisia toimia, joilla edistetään kasvihuonepäästöjen vähentämistä hiilineutraaliuden suuntaan. Samalla esitämme, että kaupunki varaa resurssit tähän...

Aloite aurinkovoiman hankkimisesta

Aloite Salon kaupunginvaltuusto 4.2.2019   Aurinkovoimalan hankinta keskusjätevedenpuhdistamolle Keskusjätevedenpuhdistamo käyttää vuosittain erittäin paljon sähköä jätevesien käsittelyssä. Aurinkoenergian hyödyntäminen on järkevä ratkaisu sen huoltovapauden,...

ALOITE LUMENKAATOPAIKKOJEN SIIRTÄMISESTÄ POIS VUOHENSAARESTA

Kai Schneiderin aloite Lumenkaatopaikkojen siirtämisestä pois Vuohensaaresta käsiteltiin eilen 11.6.18 Kaupunginvaltuustonkokouksessa. Aloitteessa esitettiin, että Salon kaupunki alkaa etsiä uusia lumenkaatopaikkoja nykyistä kauempaa vesistöistä. Kaupunginvaltuusto...