Aloite hiilineutraaliuden edistämiseksi Salon kaupungissa.

Esitämme, että Salossa suunnitellaan ja kirjataan konkreettisia toimia, joilla edistetään kasvihuonepäästöjen vähentämistä hiilineutraaliuden suuntaan. Samalla esitämme, että kaupunki varaa resurssit tähän työhön.
Saija-Reetta Puopolo
Sanna Lindholm