Kaksi vuotta sitten Suomessa on aloittanut toimintansa resurssiviisaiden edelläkävijäkaupunkien ja -kuntien verkosto. Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Nykyisin verkostossa on kahdeksan kuntaa: Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa.
Uusia jäsenkuntia otetaan mukaan verkostoon marraskuun lopussa. 

Resurssiviisaus on alueellinen toimintamalli, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Samalla ilmastopäästöt ja materiaalihäviöt vähentyvät. Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena.

Resurssiviisaiden ratkaisujen käyttöönotto kuten paikallisen uusiutuvan energian käyttö, sivutuotteiden hyödyntäminen, lähiruoan tuotannon ja käytön edistäminen, energiatehokkuustoimenpiteet, autoriippuvuuden vähentäminen ja liikkumisen ohjaus ovat aluetaloudellisesti kannattavia, vahvistavat paikallisia elinkeinoja, luovat työpaikkoja ja edistävät alueen elinvoimaisuutta.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Salon kaupunki arvioi FISU-verkostoon liittymisen edellytykset ja mahdollisuudet ja jättää hakemuksen 16.10.2017 mennessä, jotta Salo voisi liittyä mukaan resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien verkostoon.

Salossa 25.9.2017
Vihreä valtuustoryhmä
Jonna Nyyssönen, Mira Aaltonen, Tuukka Kahila, Sari Pesonen, Kai Schneider