Jonna Nyyssösen, Mira Aaltosen sekä Marja Ruokosen (vas.) valtuustoaloite palkkatuella palkattujen henkilöiden edelleensijoittamisesta yrityksiin käsiteltiin eilen 11.6.2018 kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Jonna Nyyssösen pitämä puhe aloitteesta:

”Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut.

Kiitos aloitteen valmistelusta, on hyvä että näitä sijoittamisen edellytyksiä on nyt pohdittu, en olisi halunnut kuitenkaan kuulla, että ainoa perustelu sille, että tukea tai edelleensijoitusta ei rajata pois esimerkiksi poliittisilta puolueilta, on se, että tätä rajausta ei tehdä muissakaan kaupungeissa. Meillä on mahdollisuus pitää moraalirima muita kuntia korkeammalla.

Valmistelussa ei ole pohdittu sanallakaan sitä, miten ja mihin kaikkeen erilaisille toimijoille myönnetty tuki tai edelleensijoitus vaikuttaa.
Työllistettävän henkilön kannalta on aivan mahtavaa saada järkevää, osaamista vastaavaa työtä poliittisessa yhdistyksessä. Mutta auttaako se työllistymisessä yhtä hyvin kuin yritykseen sijoittaminen?
Saako kaupunki maksamalleen palkalle jotain vastinetta?

On selvää, että mikäli kaupunki myöntää työllistämisavustusta tai edelleensijoittaa työttömän ja maksaa tämän palkan kokonaisuudessan, on siitä etua kyseisen yhdistyksen toiminnalle. Yleishyödyllisissä yhdistyksissä tämä etu siirtyy kuntalaisille laajemmin yhdistyksen toiminnan myötä, poliittisissa puolueissa etu menee poliittisen agendan edistämiseen, puolueen vaalityöhön. En halua, että me kuntalaiset olemme tilanteessa, että osa verorahoistamme menee suoraan puolueiden toiminnan tukemiseen.

Lisäksi haluan muistuttaa, että puoluelain mukaan puolueyhdistys ei saa vastaanottaa tukea kunnalta. Jos kunta antaa puolueyhdistykselle ilmaista työvoimaa, onko se lain tarkoittamaa tukea? Tueksi lasketaan lain mukaan mm. ”palveluna saatu suoritus”. Puoluelain 8 b pykälän § 4 momentti kieltää puolueyhdistykseltä tuen vastaanottamisen kunnalta.

Kun olen puhunut tästä asiasta, niin minua on syytetty kateudesta ja kerrottu että säännöt ovat samat kaikille puolueille. Kateudesta tässä ei kuitenkaan ole kyse, mielestäni asiassa on laajempi ulottuvuus: tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja moraali ovat sanoja, jotka tulevat tässä mieleen. Lisäksi emme voi missään tapauksessa unohtaa puoluelakia, vaikuttaa, että sitä ei ole huomioitu virkamiehen esityksessä.

Valmistelussa todetaan:” Edelleensijoituksessa käyttäjäyritys tai -yhdistys vastaa siirrettävän työntekijän perehdyttämisestä työtehtäviin, työnjohdosta ja valvonnasta sekä työturvallisuudesta työpaikalla.”

Aika kova homma.

Pienille yhdistyksille tämä ei ole mahdollista resurssien niukkuuden vuoksi, eli se siitä tasapuolisuudesta. Mielestäni edelleensijoitus poliittisiin tarkoitusperiin on moraalitonta, joten

Esitän, että kaupunki ei edelleensijoita työllistettyjä poliittisiin puolueisiin.”

Mira Aaltonen kävi pitämässä asiasta kannatuspuheen:

”Jos poliittisia puolueita tuetaan työllistämällä työtön puolueeseen, se mielestäni näyttää puoluetuelta, ja tarkoittaa kaupungin jakamaa puoluetukea. Se on puoluelain vastaista.

Viranhaltija päättää mitkä puolueet tämän tuen saavat. Mikäli jonkun puolueen kohdalla kriteerien täyttyminen on tulkinnanvaraista, joutuu päätöksentekijä ikävään tilanteeseen, jossa häntä voidaan herkästi jopa epäillä puolueellisuudesta
tai jopa korruptiosta. Tätä emme kai kukaan halua.

Avoimuus, ja se, että emme aja täällä omia tai eturyhmämme etuja, vaan kaikkien kaupunkilaisten etua, velvoittaa mielestäni meidät rajaamaan puolueet pois edelleensijoittamisesta. Siksi kannatan Jonna Nyyssösen esitystä.”

Asiasta äänestettiin, äänet jakautuvat 27-23, yksi tyhjä. Kaupunginvaltuuston päätöksellä Salon kaupunki ei enää sijoita työllistettäviä henkilöitä poliittisiin yhdistyksiin.