Aloite Salon kaupunginvaltuusto 4.2.2019

 

Aurinkovoimalan hankinta keskusjätevedenpuhdistamolle

Keskusjätevedenpuhdistamo käyttää vuosittain erittäin paljon sähköä jätevesien käsittelyssä. Aurinkoenergian hyödyntäminen on järkevä ratkaisu sen huoltovapauden, ympäristöystävällisyyden taloudellisen kannattavuuden takia. Aurinkoenergia lisää jätevedenpuhdistamon energiantuotantoa ja energiaomavaraisuutta. Aurinkosähkön hyödyntäminen soveltuu erinomaisesti vesihuoltolaitoksille, sillä laitoksen sähkönkulutus on suurimmillaan valoisaan aikaan. Salon keskusjätevedenpuhdistamo sijaitsee hyvin avoimella paikalla, jossa ei ole puustoa varjostamassa joten UV-säteilyn saanti on varma.

Aurinkovoimaloita on jo jätevedenpuhdistamoilla käytössä  mm. Keminmaalla ja Helsingin Viikinmäellä.

Puhdistamolla käsitellyn jäteveden jälkiselkeytys tehdään avonaisissa altaissa ja kesällä auringon vaikutuksesta selkeytysaltaaseen kasvaa levää. Levä joudutaan käsityönä poistamaan, koska sen joutuminen suodatusvaiheeseen pilaa seuraavassa suodatusmateriaalin, joka on erittäin kallista.

Osa laitoksen käyttämästä sähköstä voitaisiin valmistaa kohteeseen asennetuilla aurinkopaneeleilla ja mikäli paneelit asennettaisiin selkeysaltaiden päälle, saataisiin prosessille haitallinen levän syntyminen estettyä. Tämän tyyppisiä ratkaisuja on jo pilotoitu Suomessa, esim. Huittisissa.

Esitämme, että Salon kaupunki/Liikelaitos Salon Vesi päättää käynnistää uusiutuvan energian tuotantoa tukevan hankkeen, hakee siihen TEM energiatukea ja hankkii laitokselle aurinkopaneeleja. Mikäli mahdollista, aurinkopaneelit sijoitetaan selkeytysaltaiden katteeksi.

 

Salossa 5.2.2019

Kaupunginvaltuutetut Jonna Nyyssönen ja Kai Schneider, vihreät