Tuukka Kahila jätti 11.6.2018 Kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen Kaivola-Inkere välisestä kävely- ja pyörätiestä.

Perttelin Kaivolan ja Inkereen elinvoimaiset taajamat sijaitsevat muutaman kilometrin päässä toisistaan. Reilun kilometrin pätkältä puuttuu kävely- ja pyörätie, joka pitää taajamia ikään kuin etäällä toisistaan. Ainoa yhteys taajamien välillä on maantie 2403, joka on osoitettu haastavaksi ja vaaralliseksi jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Maantieosuudella on 80km/h nopeusrajoitus, joka yhdessä kapean tien, mäkisen maaston ja matkalle osuvien kahden sillan kanssa tekevät kulkemisesta epämiellyttävää sekä vaarallista ja pelottavaa.

Alueen asukkaat ovat virittäneet tästä asiasta aktiivista kansalaiskeskustelua ja keränneet myös useamman sataa nimeä adresseihin pyörä- ja kävelytien puolesta. Monet julkiset ja yksityiset palvelut menevät kylien välillä ristiin. Inkereellä on muun muassa neuvola, kirjasto, nuorisotila, urheilukenttä ja pankkikonttori. Kaivolassa esimerkiksi monet harrastukset, jalkapallokenttä, kirkko, seurakuntatalo ja postin toimipaikka.

Tämä kylien välinen yhteys on niin ikään ollut esillä jo 2004 kevytliikenneasiamiehen selvityksessä ja Varsinais-Suomen liiton julkaisuissa ( esimerkiksi Salon seudun liikennejärjestelmä 2020 – Kevyen liikenteen malliseututoiminta 2003–2004). Kaivolan ja Inkereen välillä avattaisiin samalla miellyttävä uusi reitti Kaivolasta Saloon, joka palvelee niin vapaa-ajan tarpeita kuin työmatkalaisia. Samalla hanke tukisi siis myös tulevaisuuden tarpeita aina Salon ydinkeskustaan saakka. Tämä taajamien välinen yhteys siirtäisi huomattavasti painetta rakentaa kevyen liikenteen väylää suoraan Kaivolasta Saloon Somerontien kylkeen.

Kevyen liikenteen väylä lisäisi turvallisuutta huomattavasti, nostaisi ihmisten liikuntaintoa sekä loisi vahvempaa yhteisöllisyyttä. Uusi yhteys palvelisi myös tulevaisuuden muuttuvien liikenne- ja kulkemisratkaisuiden myötä. Erilaiset sähköllä toimivat pyörät, potku- ja tasapainolaudat ovat vahvasti tätä päivää jo nyt ja samalla täten tukevat tulevaisuuden uusia liikkumismuotoja. Kaivolan ja Inkereen välinen yhteys on myös osa Salon 2030 tavoiteverkkoa ja sen pääreittiä. Tämä yhteys olisi samalla hyvä luonnollinen aloitus tälle verkoston parantamiselle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Salon kaupunki käynnistää Inkereen ja Kaivolan välisen kävely- ja pyörätieyhteyden valmistelun joko maantien 2403 linjaa pitkin tai hyödyntäen Varsinais-Suomen liiton selvityksistä löytyvää linjausta, joka menee suoraan Kaivolasta Uskelanjoen yli.