KH 01.02.2016

 

Köyhyystutkijat ovat jo pitkään kannattaneet terveyskeskusmaksuista luopumista, sillä pienituloisille lähiterveysasemat ovat ainoa reitti saada välttämättömät ja elintärkeät terveyspalvelut. Ajoissa tapahtuva lääkärikäynti estää sairauksien puhkeamista, vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia ja lisää hyvinvointia.

Nykyisin vähävaraisimmat jättävät tilaamatta lääkäriajan, jos rahaa terveyskeskusmaksuun ei kerta kaikkiaan löydy. Köyhimpien kohdalla kyse on myös kynnysrahasta. Työttömälle, yksinhuoltajalle tai pienituloiselle eläkeläiselle terveyskeskusmaksu on merkittävä summa.

Suhteessa terveyspalveluihin suomalaiset jakautuvat kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko työelämässä vai työelämän ulkopuolella. Useimmat työssäkäyvät saavat työnantajalta maksuttomat työterveyspalvelut. Ei ole oikein laskuttaa työttömiä, pätkätyöläisiä ja eläkeläisiä samasta palvelusta, jonka työterveyshuollon piirissä olevat parempituloiset kaupunkilaiset saavat maksutta.
Helsinki lopetti näillä perusteilla terveyskeskusmaksuut 2013. Maksutulot olivat 4.2 miljoonaa, josta noin 30 prosenttia meni laskutukseen, hallintoon ja perintään. Näissä tehtävissä olevat byrokraatit voidaan siirtää esim. terveysneuvontaan tai vanhusten palveluihin. Helsinki laskuttaa edelleen peruuttamattomista ajoista.

Espoo miettii asiaa parhaillaan toista kertaa.

THL linjaa, että maksuja pitäisi laskea eikä korottaa. Maksuista luopumista pidetään merkittävänä terveysdenhuollon tasa-arvoa lisäävänä suuntana.

Myös STM:n maksutoimikunta on laskenut, että terveyskeskusmaksujen tuottojen osuus jää vähäiseksi.

Erikoissairaanhoidon kulut ovat koko maassa kasvaneet vuosia hurjaa tahtia. Soteuudistukselta odotetaan paljon.

Esitämme,että Salo selvittää terveyskeskusmaksujen poistamisen taloudelliset ja muut vaikutukset ennen 2017 talousarvion käsittelyä.

Eeva Koskinen          Harri Lindholm

Vihreä KH                 Vas KH vara