Kaupunginvaltuusto

Kestävä kehitys, ympäristön- ja ilmastonsuojelu

 • Tehdään Salosta hiilineutraali viimeistään vuonna 2030 ja verkostoidutaan mukaan Hinku-kuntiin.
 • Vaaditaan aktiivista ilmastopolitiikkaa, ilmastotyö ja -teot näkyväksi. 
 • Kehitetään julkista liikennettä ja ylläpidetään hyviä kävely- ja pyöräteitä.

Koulutus ja sivistys vahvuustekijöinä

 • Turvataan kaikille laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja koulutus.
 • Taataan koulutukseen riittävät resurssit ja kaikille opiskelijoille riittävät tukipalvelut.
 • Vahvistetaan Salon edellytyksiä olla elinvoimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki.

Köyhyyden torjunta ja hyvinvointiin panostaminen

 • Säästöjä tehdessä ei leikata heikoimmassa asemassa olevilta.
 • Varmistetaan kattavat laadukkaat ja paikalliset palvelut turvaamaan asukkaiden hyvinvointi.
 • Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimivaan kotouttamiseen.
 • Huolehditaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden toteutuminen kaikessa toiminnassa.

Kestävästi kasvava Salo

 • Tuetaan elinkeinopolitiikkaa sujuvalla kaavoituksella ja lisätään yritysten ympäristötietoisuutta verkostojen ja hankkeiden avulla.
 • Kehitetään opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. 
 • Luodaan edellytykset ekologiselle  ja kestävälle yritystoiminnalle, myös kylissä ja maaseudulla. 
 • Pidetään myös pienemmät taajamat elävinä ja houkuttelevina Saloon muuttajille.

 

Vihreä kuntavaaliohjelma 2021

Me uskomme, että nyt ei ole hetki antaa periksi hyvinvoinnin lupauksesta – siitä lupauksesta, jonka tämä maa on sukupolvi toisensa jälkeen antanut lapsilleen. Edessämme on valinta: inhimillisten ja kestävien uudistusten tie vai kovien arvojen ja epäoikeudenmukaisten leikkausten tie. Maan hallitus leikkaa ihmisten hyvinvoinnista ja lastemme koulutuksesta. Se kääntää selkänsä vastuulle yhteisestä ympäristöstä ja tulevista sukupolvista. Kunnissa voidaan valita toisin. Kunnilla on Suomessa suuri valta. Kunnissa voimme valita tälle maalle toisen suunnan ja luoda ihmisille toivoa paremmasta huomisesta. Kestävillä uudistuksilla me haluamme puolustaa sitä mikä on arvokasta. Yhdessä me voimme tehdä sen. Esitämme tässä vaaliohjelmassa 14 vihreää lupausta Suomen kuntiin. Ne ovat uudistusohjelma, jolla suojelemme yhteisen ympäristömme, palautamme koulutuksen taas suomalaisen yhteiskunnan menestystarinaksi, torjumme köyhyyttä ja luomme uutta työtä ja menestystä kaikkialla Suomessa.

” Kunnat päättävät ympäristöstä, jossa elämme.

Kunnat päättävät ympäristöstä, jossa elämme. Vihreät haluavat vaalia lähiluontoa, tehdä liikkumisen helpoksi ja rakentaa viihtyisää elinympäristöä, jossa ihmisten arki sujuu. Yhdessä voimme tehdä kunnissa kaiken tarvittavan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja valjastaa puhtaasta energiasta Suomen menestystekijän. Tulevaisuus on lapsissamme. Siksi vihreille on tärkeää pitää koulutuslupaus siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa hyvän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Kunnissa voidaan torjua hallituksen leikkaukset kouluista ja päivähoidosta. Yhdessä me voimme puolustaa päivähoidon ja peruskoulujen pieniä ryhmäkokoja sekä parantaa koulutuksen laatua ja tasa-arvoa, jokaiselle lapselle. Kunnat päättävät palveluista, joilla torjutaan syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa. Kunnan tulee olla paikka, joissa erilaiset ihmiset voivat asua, elää, oppia ja tehdä työtä – kaikki yhtä arvokkaina, ainutkertaisina ihmisinä. Yhdessä voimme ehkäistä ongelmia ennalta ja pitää kaikista tasavertaisesti huolta. Kuntien käsissä on keinot tukea uusien työpaikkojen syntyä ja auttaa ihmisiä työttömyydestä kohti työtä. Uutta työtä luodaan parhaiten sijoittamalla uusiin ratkaisuihin: joukkoliikenteeseen, puhtaaseen energiaan, kestävään rakentamiseen ja vaikkapa luomuruokaan. Yhdessä voimme rakentaa kuntiin kestävää ja reilua taloutta ja työtä. Kuntavaaleissa valitaan, mihin suuntaan haluamme Suomen viedä. Yhdessä voimme rakentaa paremman huomisen ja näyttää, että tämän hienon maan tulevaisuus on valoisa ja inhimillinen. Päätös on sinun!