Kyselytunti: Metsien suojelu

Kysymys kaupunginjohtajalle: Keväällä 2011 kaupunginhallitus päätti suojella vähintään 5% Salon kaupungin metsistä, ainoastaan 2,2% toteutui. Mistä johtuu, että suojelutavoitteeseen ei päästy ja onko tulevaisuudessa tavoitteena tuo 5%? Varsinkin imagon puolesta olisi...

Kyselytunti: Pohjavedenotto Natura -alueelta

Kaupunginjohtajalle: Salon väestömäärä ja teollisuus ovat viime aikoina vähentyneet, joten tarve vedelle on pienentynyt. Pöyryn Salolle 2011 tekemän selvityksen mukaan Salolla on ollut aiemmin vedenkulutus n. 10 000 m3 per vuorokausi, ja lupia muualta kuin...

Valtuustotyö 2013-17

Haluamme olla rakentamassa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vahvaa, tasa-arvoista ja monikulttuurista Saloa.   Eeva Koskinen               Pia Nykänen             Laura Tamminen valtuustoryhmän pj                                                          ...