Kaupunginjohtajalle:

Salon väestömäärä ja teollisuus ovat viime aikoina vähentyneet, joten tarve vedelle on pienentynyt. Pöyryn Salolle 2011 tekemän selvityksen mukaan Salolla on ollut aiemmin vedenkulutus n. 10 000 m3 per vuorokausi, ja lupia muualta kuin Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen alueelta on ollut noin 20 000 m3 per vuorokausi. Salolla on saman selvityksen mukaan omalla alueellaan noin 56 000 m3 per vuorokausi vedentuotanto omilla pohjavesialueillaan, jotka eivät sijaitse suojelluilla alueilla.

Miksi Salo haluaa vettä tuhoamalla Natura 2 000 -alueen ja luonnonsuojelualueiden luontoarvot, kun sillä olisi muitakin alueita mistä ottaa vettä?

Mikäli Natura-alueelta harkitaan pohjavedenottoa, on luontodirektiivin tulkintaohjeen mukaan kaikki muut mahdolliset vaihtoehtoiset hankkeet selvitettävä.

Onko näitä selvityksiä tehty?

Mikä on Salon vesijohtoverkon kunto?

Millaiset ovat vesijohtoverkon korjaussuunnitelmat ja niiden aikataulu?

Kuinka paljon Natura-alueella vedenoton ympäristövaikutusten tarkkailu maksaa Salolle?

Salon vihreä valtuustoryhmä
Mira Aaltonen, Sari Pesonen, Jonna Nyyssönen, Kai Schneider, Tuukka Kahila