Haluamme olla rakentamassa
ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti vahvaa, tasa-arvoista
ja monikulttuurista Saloa.


 
Eeva Koskinen               Pia Nykänen             Laura Tamminen
valtuustoryhmän pj
 Kallio__Wilhelmiina
     Jarkko Anttila             Jonna Nyyssönen            Wilhelmiina Kallio
1.varavaltuutettu          2. varavaltuutettu            3. varavaltuutettu

 

Se tarkoittaa toimivaa ja tasapuolista joukkoliikennettä alusta alkaen; uusi Salo ei voi rakentaa palvelujaan yksityisautoilla liikkuvien kuntalaisten varaan. Lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten on voitava kulkea uudessa kaupungissa julkisella liikenteellä, on se sitten esimerkiksi joustavaa kutsutaksi- tai palveluliikennettä. Se tarkoittaa myös lisää kevyen liikenteen väyliä ja pyöräilyteitä. Ihannekaupungissa kaupassa voi käydä polkupyörällä.

Se tarkoittaa myös ilmastonmuutokseen vakavasti suhtautuvaa kuntaa. Esimerkiksi uudisrakentamisessa uuden kaupungin pitää alusta alkaen ottaa käyttöön tiukat energiansäästönormit ja korjausrakentamiseen on tarjolla neuvoja ja tukea.

Kunta voi vähentää turhaa liikennettä, päästöjä ja kustannuksia kaavoittamalla tiiviitä viihtyisiä asuinalueita olemassa olevan asutuksen ja palvelujen lähelle tai julkisen liikenteen reittien varteen. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä on suunniteltava seudullisesti, jotta yhdyskuntarakenne ei hajautuisi.

Se tarkoittaa, että uudessa Salossa koulu-uupumusta ja syrjäytymistä ehkäistään kouluterveydenhoitajilla, -psykologeilla ja -kuraattoreilla. Pienet ryhmäkoot päiväkodeissa ja kouluissa on hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Mielenterveyden pettäessä on apua saatava viipymättä. Tarvittava tuki lapsille tulee järjestää Salossa kohtuullisessa aikataulussa. Kunnilla on keskeinen rooli sekä tasa-arvon että terveyden edistämisessä. Kaikkien päätösten terveysvaikutuksia pitää arvioida.

Uusi Salo arvostaa kulttuuria hyvinvointia lisäävänä toimintana ja näyttää sen myös käytännön päätöksissään. Urheilun ja kulttuurin saama tuki on läpinäkyvää ja vertailukelpoista. Kulttuurityötä tuetaan myös haja-asutusalueilla ja näiden päiväkoteihin ja kouluihin ulotetaan säännöllinen kulttuurikasvatustoiminta.

Uusi Salo on tasa-arvoon vakavasti suhtautuva kaupunki. Se tarkoittaa alueellista tasa-arvoa, jossa kaupungin kaikki asukkaat ovat samanarvoisia asuinpaikasta riippumatta. Se tarkoittaa naisten ja miesten, sekä nuorten ja vanhojen tasa-arvoista kohtelua kaupungin toimissa ja palvelujen järjestämisessä. Asiaa seurataan vuosittain kaupungin budjetin sukupuolivaikutusten arviointimenetelmillä.

Uuden Salon päättäjät luottavat alueensa tuottajiin ja hankkivat kaupungin laitoksiin luomu- ja lähiruokaa.

 

 

—————

Oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus, ilmastovastuu

Kunnat olemme me ja valta niissä kuuluu meille kaikille. Kun muutamme kuntaa, muutamme maailmaa. Kuntalaisten valitsemissa valtuustoissa ratkaistaan, millainen on tulevaisuutemme.

Kunnallisvaaleissa on kyse päiväkodeista, kouluista, terveyskeskuksista, kirjastoista, teattereista, konserttisaleista, asuinalueista, kaduista, puistoista, satamista ja urheilupaikoista. Kunnalla on suuri vastuu myös siitä paraneeko joukkoliikenne, mihin ja millaisia asuntoja rakennetaan ja tuleeko naapuriin uraanikaivos tai jätteenpolttolaitos.

Vihreät haluavat kunnallispolitiikkaan rohkeutta, suoraselkäisyyttä ja reiluja, avoimia pelisääntöjä. Politiikkaan tarvitaan suuria tavoitteita ja luovuutta. Tarvitaan kykyä tarttua asioihin, joiden korjaaminen tuntuu mahdottomalta. Tarvitaan tekemisen iloa, uusia toimintatapoja – ja uusia tyyppejä.

Alla olevat linkit vievät Vihreät – De Gröna sivuille.

Mitä mieltä olemme?

Periaateohjelma

Vihreiden ohjelmat