Aloite Salon kaupunginvaltuusto 17.12.2018

Vihreä valtuustoryhmä

 

Huumeiden ja muiden päihteiden käyttö on kasvanut huolestuttavasti kaupungissamme, erityisesti lasten ja nuorten osalta.  Salon hyvinvointikertomuksen perusteella nuorten asenteet päihteiden käyttöä kohtaan ovat muuttuneet selvästi sallivampaan suuntaan 2000-luvun puolivälistä alkaen. Salossa kokeilua on enemmän kuin Varsinais-Suomen alueella ja peruskoulun osalta enemmän kuin koko maassa. Peruskoulun 8. ja 9. luokilla 9.6 %, lukioissa 10.8 % sekä ammatillisessa oppilaitoksessa 19.8 % on kokeillut marihuanaa tai kannabista ainakin kerran. Tämä on todella huolestuttava tilanne.

Kaupungin tulee tehdä aktiivista yhteistyötä päihteiden käytön sekä huumerikollisuuden kitkemiseksi poliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki valmistelee asiantuntijayhteistyössä materiaalia peruskouluissa ja muissa oppilaitoksissa jaettavaksi. Materiaalin avulla on helpompi kertoa lapsille ja nuorille huumeiden vaaroista ja kehottaa heitä tuomaan aktiivisesti viranomaisten tietoon mahdolliset huumausainerikokset. Tiedon tulisi ulottaa lasten ja nuorten koteihin Wilman välityksellä. Tiedottamisen avulla voitaisiin varoittaa perheitä yhä laajenevasta huumeongelmasta ja antaa huoltajille kykyä epäillä ja kyseenalaistaa oman lapsen päihteiden käyttöä. Lasten ja nuorten vanhemmille tulisi koota tietopaketti lähetettäväksi Wilmassa sisältäen tietoa päihteiden käytön tilanteesta Salossa, päihteiden käytön tunnistamisesta, ennaltaehkäisevistä toimista sekä ajantasainen tieto kaikista saatavilla olevista palveluista.

 

17.12.2018