PÖYTÄKIRJA: SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: 24.4.2015 klo 17.00

PAIKKA: Skype

LÄSNÄOLIJAT: Maria Blomqvist, Toni Etelä, Altti Järvenpää, Juha-Matti Kyyrä ja Olga Tammi.

  1. Kokouksen avaaminen. Kokous avattiin klo 17.02.
  2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.
  3. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin.
  4. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Pöytäkirja hyväksyttiin.
  5. Uusien jäsenten hyväksyminen. Hyväksyttiin jäseniksi 4 henkilöä.
  6. Uusien piirikokousedustajien hyväksyminen. Hyväksyttiin lauantaina 25.4 pidettävään Varsinais-Suomen piirin kevätkokoukseen yhdistyksen edustajiksi Toni Etelän lisäksi Eevastiina Rindell ja Aleksi Jalonen. Yhdistys ehdottaa, että Toni Etelä valitaan piirin hallituksen jäseneksi.
  7. Puoluevaltuuskunnan/hallituksen jäsenien ehdottaminen. Yhdistyksen jäsenistä Eeva Koskinen on ilmoittanut olevansa kiinnostunut luottamustehtävästä puoluehallituksessa, ja Mikko Välttilä ja Wilhelmiina Kallio ovat ilmoittautuneet kiinnostuneiksi luottamustehtävistä puoluevaltuuskunnassa. Koska ehdotuksia ei ole muistettu käsitellä yhdistyksen kevätkokouksessa, päätettiin pitää ylimääräinen yhdistyksen kokous yhdistyksen ehdokkaiden päättämiseksi. Yleiskokous pidetään 3.5. Perniössä. Maria lähettää kutsut.
  8. Muut asiat. Keskusteltiin alustavasti tulevista tapahtumista.
  9. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo 18.04.

_________________________                            __________________________

Altti Järvenpää, puheenjohtaja                              Maria Blomqvist, sihteeri