PÖYTÄKIRJA: SALON SEUDUN VIHREIDEN KEVÄTKOKOUS 2015

AIKA 22.3.2015 KLO 15.00
PAIKKA Salon taidemuseo Veturitalli
LÄSNÄOLIJAT Siru Ahonen, Maria Blomqvist, Sallamari Etelä, Toni Etelä, Aleksi Jalonen, Altti Järvenpää, Wilhelmiina Kallio, Juha-Matti Kyyrä, Jonna Nyyssönen, Olga Tammi ja Laura Tamminen.

1. Avataan kokous. Avattiin kokous klo 15.11.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. Valittiin puheenjohtajaksi Sallamari Etelä, sihteeriksi Maria Blomqvist ja pöytäkirjantarkastajiksi Laura Tamminen ja Wilhelmiina Kallio.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista. Esityslista hyväksyttiin.
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2014. Asiakirjat esitettiin.
6. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.
7. Valitaan edustajat Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin kevätkokoukseen 25.4.2015 klo 10 Turussa. Valittiin Sallamari Etelä ja Toni Etelä, loppujen osallistujien valinta delegoidaan hallitukselle.
8. Valitaan edustajat Vihreän liiton puoluekokoukseen 5.-7.6.2015 Oulussa. Valittiin Juha-Matti Kyyrä, Altti Järvenpää ja Wilhelmiina Kallio. Yhdistys tukee matkaa viidelläkymmenellä eurolla per osallistuja. Hallitukselle delegoidaan mahdollisuus nimetä varaedustajia.
9. Käsitellään mahdolliset muut asiat. Wilhelmiina Kallio kertoi tulevista tapahtumista. Lauantaina 28.3 klo 11-13 on vaalitapahtuma Salon torilla ja vaalimainosten jakamista. Tiistaina 31.3 on Finfamin vaalipaneeli Salon kaupungintalolla. Tiistaina 7.4 on Mikko Välttilän vaalitapahtuma traktorimarssi Salon kävelykadulla klo 15-19. Keskiviikkona 8.4 Saloon tulee Vihreiden vaalibussi klo 15-17.
10. Päätettiin kokous klo 15.53.