Salon seudun vihreät ry.

SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN KOKOUS 18.9.2014

AIKA                          18.9.2014 klo 17.00

PAIKKA                    Kahvila Figaro, Salo

LÄSNÄOLIJAT         Maria Blomqvist, Toni Etelä (noin klo 17.35-18.00), Altti Järvenpää,                                              Juha-Matti Kyyrä ja Jonna Nyyssönen (klo klo 17.45 asti).

1. Kokouksen avaaminen. Avattiin kokous klo 17.10.

2. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten hallituksen kokousten (31.7.2014 ja 17.8.2014) pöytäkirjojen hyväksyminen. Pöytäkirjat hyväksyttiin.

5. Yhdistyksen uuden jäsenen hyväksyminen jäseneksi. Yksi henkilö hyväksyttiin jäseneksi.

6. Koulutusmäärärahan myöntäminen yhdistyksen taloudenhoitajalle. Myönnettiin 30 euron suuruinen määräraha koulutukseen ”Yhdistystalouden perusteet” (28.10.2014 ja 30.10.2014).

7. Uuden varavaltuutetun (Wilhelmiina Kallio) esittäminen keskusvaalilautakunnalle. Altti Järvenpää hoitaa asiaa.

8. Yhdistyksen edustajien valitseminen piirin ylimääräiseen kokoukseen 18.10.2014. Valittiin Wilhelmiina Kallio ja Altti Järvenpää. Mikäli lisää edustajia ilmaantuisi, heidät voidaan valita hallituksen sähköpostikokouksella.

9. Yhdistyksen toiminnan suunnittelua. Salon seudun vihreät osallistuvat Turun Pride-marssiin tulevana lauantaina. Juha-Matti Kyyrä selvittää maatilakierroksen järjestämistä. Altti Järvenpää selvittää vierailun järjestämistä kalkkikaivokseen Kiskoon sekä mahdollisesti hakevoimalaan ja kosteikkoon. Wilhelmiina Kallio selvittää tuulivoimalaan tutustumista mahdollisesti ensi vuoden alkupuolella. Roskienkeruutalkoot järjestetään syksyllä säiden salliessa; Maria Blomqvist järjestelee. Jonna Nyyssönen ja Sallamari Etelä työstävät ajatusta vaatteiden tuunaustyöpajasta.

10. Blogikirjoitusten ja sosiaalisen median käytön tilannepäivitys. Yhdistyksen facebook-sivuille on linkitetty aktiivisesti kiinnostavia artikkeleita. Yhdistykselle on perustettu Twitter-tili. Blogikirjoituksia ei ole julkaistu, koska ajankohtaisia kirjoituksia ei ole ollut.

11. Yhdistyksen syyskokouksen koollekutsuminen (loka-joulukuu) ja valmistelun (toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015) aikataulu. Päätettiin, että pidetään yhdistyksen syyskokous 23.11 klo 14.00 Salon kaupungintalolla. Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota työstetään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Syyskokouskutsun yhteydessä lähetetään jäsenkirje, jossa kerrotaan tulevista tapahtumista ja suositellaan yhdistyksen fb-sivujen seuraamista.

12. Salon keskustan kehittämistä koskevaan kyselyyn vastaaminen yhdistyksenä. Esityslistan tätä kohtaa ei ehditty käsitellä tässä kokouksessa.

13. Muut asiat: Todettiin, että edellisessä kokouksessa (17.8.2014) sovitusta poiketen Salon opetuslautakunnan varajäseneksi nimettiin Jonna Nyyssösen sijaan Wilhelmiina Kallio.

Keskusteltiin jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenten statuksesta yhdistyksestä. Todettiin, että olisi erittäin suotavaa, että hallituksen jäsenet maksaisivat jäsenmaksun. Muussa tapauksessa jäsen ei voi toimia hallituksessa.

Seuraava kokous pidetään 23.10.2014 klo 17.00. Paikka avoin.

14. Kokouksen päättäminen. Päätettiin kokous klo 18.18.