Salon rakennus- ja ympäristölautakunta ja kaupunginhallitus ovat antaneet Teijon Kansallispuistohankkeesta lausunnon, joka on luonnonsuojelulain vastainen. Kokoomuksen Matti Fontellin ja keskustan Ulla Huittisen esityksistä enemmistöt molemmissa luottamuselimissä päätyivät vaatimaan kansallispuistoon nykyisiä metsästys- ja kalastusoikeuksia sekä myös rajaamatonta mahdollisuutta asua ja harjoittaa elinkeinotoimintaa kansallispuistoon rajoittuvilla alueilla.
Salon seudun vihreät luottamushenkilöt Jonna Nyyssönen ja Eeva Koskinen vastustivat ko. lausuntoesitystä lautakunnassa ja hallituksessa ja pitivät virkamiesten valmistelemaa lausuntopohjaa asiallisena.
Teijon kansallispuistohankkeen eteneminen loppusuoralle lukuisten hakijoiden joukossa perustui mm. siihen, että Salon seutukunta maakuntahallintoa myöten asettui yksimielisesti ja vahvasti kannattamaan hanketta. Se oli siis silmänlumetta ja nyt loppumetreillä kokoomus ja keskusta näyttävät todellisen tahtotilansa asiassa. Hämmentävää on myös huomata, että todella pitkään politiikassa toimineet konkarit eivät tunne tai välitä olemassa olevasta lainsäädännöstä, kunhan heidän taustaryhmiensä intressit vain toteutuvat.
Salon seudun vihreät paheksuu ympäristöministeriöön nyt menossa olevaa lainvastaisuuksia sisältävää lausuntoa ja vaatii asian uudelleen käsittelyä seuraavassa hallituksessa. Vihreät tulevat toimittamaan asiasta kannanoton myös ympäristöministeri Ville Niinistölle.
Saloon haetaan uutta elinkeinotoimintaa kaikin mahdollisin tavoin. Kansallispuistot ovat muualla Suomessa vilkastuttaneet alueillaan yritystoimintaa ja erityisesti matkailua. Kansallispuiston menettäminen tässä vaiheessa olisi tappio paitsi luonnolle ja tuleville sukupolville niin myös alueen yrittäjille. Salolaisen elinkeinopolitiikan kehittäminen on näemmä varsin suhteellinen käsite.

Lisätietoja:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Eeva Koskinen 0400 709143