SALON SEUDUN VIHREIDEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014

 

AIKA                         23.3.2014 KLO 17.00

PAIKKA                    Salo, kaupungintalo

LÄSNÄOLIJAT       Maria Blomqvist,  Sallamari Etelä, Toni Etelä, Altti Järvenpää, Wilhelmiina Kallio, Eeva Koskinen, Juha-Matti Kyyrä, Oiva Mesikämmen, Jonna Nyyssönen ja Heli Ylönen.

 

 1. Avattiin kokous klo 17.12.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Wilhelmiina Kallio, sihteeriksi Maria Blomqvist ja pöytäkirjantarkastajiksi Sallamari Etelä ja Eeva Koskinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
 3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
 5. Esitettiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2013. Maria Blomqvist esitteli toimintakertomuksen ja Heli Ylönen esitteli tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon.
 6. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.
 7. Valittiin edustajat Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin kevätkokoukseen 12.4.2014: Toni Etelä, Altti Järvenpää, Wilhelmiina Kallio ja Juha-Matti Kyyrä. Varaedustajiksi valittiin Martti Halme ja Maria Blomqvist. Delegoitiin muiden varaedustajien nimeäminen hallitukselle.
 8. Valittiin edustajat Vihreän liiton puoluekokoukseen 6.-8.6 Jämsässä. Edustajiksi haluavia ei ollut tiedossa, joten delegoitiin edustajien valinta hallitukselle, joka voi myös antaa ne piirin käyttöön.
 9. Päätettiin yhdistyksen hallituksen jäsenten palkkioista. Päätettiin myöntää sääntömääräistä kulukorvausta yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle 100 euroa kullekin. Maksupäivä on vuosittain 15. joulukuuta. Hallituksella on oikeus päättää tapauskohtaisesti muista kulukorvauksista.
 10. Käsiteltiin mahdolliset muut asiat.

-Keskusteltiin eurovaalikampanjoinnista. Anni Sinnemäki on tulossa 12.5 Saloon. Wilhelmiina ottaa yhteyttä Sinnemäen kampanjapäällikköön ja sopii yksityiskohdista. Toni Etelä ottaa yhteyttä Jyrki Kasvin kampanjapäällikköön ja kysyy Kasvin mahdollisuuksista tulla Saloon kampanjoimaan. Eeva Koskinen ottaa yhteyttä Heidi Hautalan kampanjapäällikköön ja kysyy Hautalan mahdollisuuksista tulla Saloon kampanjoimaan.

-Keskusteltiin Salon sosiaalitoimen tilanteesta. Päätettiin kutsua Salon lastensuojelun johtaja Tuula Ikonen johonkin yhdistyksen sunnuntaikokoukseen. Eeva Koskinen  lupasi kirjoittaa kannanoton aiheesta.

 1. Päätettiin kokous klo 18.45.