Salon seudun vihreät esittävät, että kaupungin lähikirjastoja ei suljeta, vaan niiden toimintaa jatketaan joustavasti. Vihreät muistuttavat, että reuna-alueiden kaupunkilaisilla on yhtäläinen oikeus kirjastopalveluihin kuin kaupungin keskustan asukkaillakin.

Lähikirjastojen toimintaedellytykset voidaan turvata tehostamalla ja järkeistämällä toimintaa. Kirjastojen aukiolopäivät voidaan porrastaa siten, että kaikki lähikirjastot, mukaan lukien Halikon kirjasto, ovat auki muutamina päivinä viikossa. Samalla säästetään henkiöstökuluissa. Lainausautomaattia voidaan kokeilla pääkirjastossa ja siten vapauttaa sieltäkin henkilökuntaa lähikirjastojen aukipitämiseen.

Vihreät muistuttavat, että lähikirjasto on erityisen tärkeä paikka koululaisille. Kirjastojen päivittäiset aukioloajat pitääkin nivoa sujuvasti yhteen esimerkiksi alueen nuorisotilojen kanssa. –Jos Kiikalan kirjasto lakkautettaisiin kirjastotyöryhmän esityksen mukaan, miten alueen koululaiset pääsisivät 13 kilometrin päässä sijaitsevaan Suomusjärven kirjastoon, Vihreät kysyvät. Kirjastojen tietokoneet ovat tarpeen niille kaupunkilaisille, joilla ei ole omaa tietokonetta kotona, Salon seudun vihreät muistuttavat.

Vihreät haluavat myös, että valmistelussa kuullaan käyttäjiä ja luottamushenkilöitä. Nyt esillä olevat säästöpäätökset on valmisteltu vain virkamiesten kesken.

Lisätietoja
Anu Taivainen, Salon seudun vihreiden puheenjohtaja
anu.suosalo@gmail.com
040 733 2403