SALON SEUDUN VIHREÄT RY

SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN KOKOUS

 

AIKA           7.4.2013 KLO 16.00

PAIKKA      Salo, kaupungintalo

Läsnä hallituksen jäsenistä Maria Blomqvist, Toni Etelä, Martti Halme, Juha-Matti Kyyrä (puhelimen ja skypen välityksellä), Anu Taivainen, Heli Ylönen ja lisäksi Anna-Kaisa Kosenius.

1. Kokous avataan klo 16.18.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Hallituksen jäsenistä on paikalla 6, eli kokous on päätösvaltainen.

3. Hyväksytään esityslista.

4. Hyväksytään edellisen hallituksen kokouksen (3.3.2013)  ja hallituksen sähköpostikokouksen (12.3.2013) pöytäkirjat.

5. Varaedustajien valinta puoluekokoukseen 25.-26.5.2013. Kevätkokouksessa on päätetty, että yhdistyksen varsinaisia edustajia ovat Juha-Matti Kyyrä ja Wilhelmiina Kallio. Valitaan varaedustajiksi Anu Taivainen ja Martti Halme. Tarvittaessa valitaan lisää varaedustajia myöhemmin.

6. Erotetaan neljä jäsentä yhdistyksestä heidän omasta pyynnöstään.

7. Muut asiat.

-Anna-Kaisa Kosenius ehdottaa, että osallistutaan Salon Viihdy ja virkisty –tapahtumaan 4.-5.5.2013. Päätetään, että järjestetään mehutarjoilu Salon seiska –tapahtuman yhteydessä 5.5. Tiedotetaan jäseniä ja Anu ilmoittaa asiasta Viihdy ja virkisty- ja Salon seiskan järjestäjille.

-Lauantaina 18.5 on ravintolapäivä, johon osallistutaan perinteisesti sopparuokalan muodossa.

-Ilmoitetaan kaupunkitiedotteessa vihreiden osallistumisesta kesän kaupunginosatapahtumiin. Selvitetään Salon kaupunginosatapahtumien päivämäärät ja mennään Somerniemen torille sopivana kesälauantaina. Ilmoitus Salon kaupunkitiedotetta varten pitää jättää noin toukokuun puolivälissä. Myös Rikalanmäen muinaismarkkinoihin osallistumista mietitään, Anu selvittää onko lupa mennä.

-Naantalissa eilen 6.4.2013 pidetyn piirikokouksen  terveiset (Toni Etelä, Martti Halme ja Heli Ylönen kertovat): Piirikokouksessa on käsitelty piirin toimintakertomus ja tilinpäätös. Piirin puheenjohtajaksi on valittu Monika Antikainen. Piirikokouksessa on päätetty, että Salon seudun vihreiden Martti Halme on ehdolla puoluevaltuuskuntaan. Päätetään, että yhdistyksen yleiskokous voisi ehdottaa Martti Halmetta lisäksi puoluehallitukseen ja puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi. Tätä varten järjestetään ylimääräinen yhdistyksen kokous viikon päästä 14.4.2013 klo 16.30, ja kutsut lähetetään tänään. Maria Blomqvist lähettää kokouskutsut sähköisesti ja Martti Halme postitse kolmelle jäsenelle, joiden sähköpostiosoitetta ei ole tiedossa.

-Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 5.5, kellonaika vielä avoinna Viihdy ja virkisty –tapahtuman takia.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 17.09.

 

___________________________                           _______________________

Anu Taivainen , puheenjohtaja                                Maria Blomqvist, sihteeri