Pekka Huttunen väitti 25.1. Salon seudun sanomissa, että turve luokiteltaisiin biopolttoaineeksi eikä fossiiliseksi, ellei Paavo Lipposen hallitus, jossa olin ympäristöministeri, olisi ratkaissut asiaa toisin. Tätä väitettä toistetaan usein, mutta se on pötyä.

Turpeen ja sen hiilidioksidipäästöjen luokittelu ja arviointi kuuluu tieteen eikä politiikan ratkaistavaksi, vaikka Suomen turvebisnes, Vapo etunenässä, onkin yli kymmenen vuotta ajanut sitä, että politiikka saisi sanella luokittelun.

YK:n alainen hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC otti turpeen luokittelun uudelleen arvioitavaksi 2000-luvulla ja päätyi sen luokitteluun omaksi luokakseen ”turve”, siis eri luokkaan kuin fossiiliset polttoaineet. Mutta turpeen päästöarvion IPCC piti ennallaan. Ilmastonmuutoksen aiheuttajana turve on pahimmillaan pahempi kuin kivihiili.

Ilmastonsuojelusta ei tulisi yhtään mitään jos joka maa saisi poliittisin päätöksin arvioida päästöjä oman mielensä mukaan. Silloin Puola päättäisi kivihiilen uusiutuvaksi ja päästöttömäksi, ja Saudi-Arabia öljyn.

Turpeen käyttöä ei ole kielletty. Mutta sen päästöt pitää laskea rehellisesti, samoin turpeen noston vaikutukset vesistöihin ja suoluontoon.

Satu Hassi
EU-parlamentin jäsen
(ympäristöministeri 1999-2002)