Kyselytunti: Metsien suojelu

Kysymys kaupunginjohtajalle: Keväällä 2011 kaupunginhallitus päätti suojella vähintään 5% Salon kaupungin metsistä, ainoastaan 2,2% toteutui. Mistä johtuu, että suojelutavoitteeseen ei päästy ja onko tulevaisuudessa tavoitteena tuo 5%? Varsinkin imagon puolesta olisi...

Valtuustotyö 2013-17

Haluamme olla rakentamassa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vahvaa, tasa-arvoista ja monikulttuurista Saloa.   Eeva Koskinen               Pia Nykänen             Laura Tamminen valtuustoryhmän pj                                                          ...