Luotetaan viranhaltijoihin SSS 1.6.2021

On yleisesti tiedossa, että Salon kaupungin talous on kuralla ja sitä on vahvistettava. Tuore kaupunginjohtaja Tero Nissinen vahvistaa tämän haastattelussa SSS 26.3.21 Koronatukien ja tavallista suurempien valtionosuuksien takia viime vuoden tulos oli ennakoitua parempi.
Menojen karsiminen on siis välttämätöntä, kun palataan normaaliin. Prosessien kehittäminen ja palvelurakenteen muutokset ovat välttämättömiä.
Vaikeita kaupungin elinvoimaa lisääviä päätöksiä toivoisi tehtävän kaupungin poliittisissa elimissä suuremmalla yhteisymmärryksellä kuin nyt tapahtuu. Esityksiä ja valmisteluja tekeviin kaupungin omiin asiantuntijoihin tulee luottaa. He tekevät työtään virkavastuulla.
Viranhaltijat on valittu koulutuksen ja näyttöjen perusteella juuri siihen tehtävään, johon heillä on pätevyys ja edellytykset toisin kuin samoihin asioihin paneutuvat sekalaisesta joukosta eri valmiuksin valikoituneet kuntapoliitikot, me tavalliset martit ja marjat, jotka otamme helposti suurimman asiantuntijan roolin asiaan kuin asiaan. Suurin viisaus ja sen tuoma hyöty, löytynee kuitenkin muualta kuin poliittisesta pelistä. Muuten kaikki olisi jo kunnossa ja maailma valmis.

Martti Halme