Salon Seudun Vihreiden hallitus otti kantaa yhteistyön tärkeydestä tammikuussa Salon Seudun Sanomissa. Kirjoituksen priimusmoottorina toimi Pasi Lehti, joka on ollut mukana vihreissä jo 80-luvulta alkaen 🙂

Vihjailu ei ole rakentavaa yhteistyötä

Tapio Äyräväisen kohdistamat vihjaukset ja syytökset vihreiden toimintaan tämän lehden ’Tätä
mieltä’-palstalla (8.1.2021) ovat jatkumoa hänen vaalikampanjaansa, joka perustuu
perussuomalaisten tapaan ajatella kaikkien muiden kuin suomalaisten olevan jonkinlainen uhka
Suomelle. Koska Tapio Äyräväinen on yksi Salon seudun vihreiden perustajajäsenistä,
rohkenemme kutsua häntä tässä kirjoituksessa tuttavallisesti vain Tapioksi. Kauas on Tapiokin
kulkenut matkallaan politiikan sokkeloissa.
Ajatusmaailma, jossa ihmiset ovat vain euroja ja jossa katsotaan vain menoja, ei ole kestävä
perusta hyvälle kotoutustoiminnalle. Tapion kirjoituksessaan mainitsemat laittomat siirtolaiset
ovat ryhmä, joka kaipaisi paljon selvennyksiä. ”Laittomat” ja ”siirtolaiset” jo sinällään ovat sellaisia
ryhmiä tai sanoja, joita ei voida käyttää yleisellä tasolla. Ovatko ”nämä laittomat siirtolaiset” tänne
töihin tulevia ulkomaalaisia, sotaa pakoon lähteneitä perheitä, kiintiöpakolaisia, omassa maassaan
vainottuja vähemmistöjä, rikollisia tai vaikka harmaata suomalaista työvoimaa? Tapion
mainitsema ”Eräs matemaatikko” ja hänen laskelmansa Salon maksamista miljoonista ”laittomien
siirtolaisten” kuluina kaipaa myös tarkennuksia ja esiintuloa siitä kuka on tuo Tapion mainitsema
mysteerinen ”Eräs matemaatikko”. Laiton maahanmuutto ei ole Salon kaupungin vastuulla, asia
hoidetaan kansainvälisellä tasolla Suomen valtion kanssa. Valtion eli eduskunnan päätökset ovat
olleet hyviä, sillä Suomessa ei tänä päivänä tarvitse koko ajan kantaa passia mukana ja pelokkaana
todistella henkilöllisyyttään. Salon kaupungin sijasta Suomen valtion, järjestöjen ja vapaa-
ehtoisten rahaa kuluu näihin perussuomalaisten hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden ihmisten
kotouttamiseen. Siis, tulevien veronmaksajien saamiseksi Suomeen. Toki pitäisi tasapuolisuuden
nimessä myös mainita se rahallinen, humanitäärinen, sosiaalinen ja kansainvälisten suhteiden
tulopuoli, joka liittyy tähän asiaan oleellisesti. Ihmiset kun eivät ole pelkkä rahamääräinen
menoerä, vaikka Tapion kirjoituksesta niin voisi päätelläkin.
On hienoa ja samalla outoa, että vihreät on nostettu varsinkin perussuomalaisten
ajatusmaailmassa ikään kuin ylivaltaiseen asemaan, jossa vihreillä olisi valta päättää yksinään
Suomen tilasta ja politiikasta. Ajatusmaailma, jossa vihreille olisi annettu etuoikeuksia hoitaa
vaikka jätteiden käsittely, ilmastonmuutoksesta aiheutuvien ongelmien poistaminen tai
päättämisoikeus yksin pakolaisasioista ja Suomeen muutosta, ei olisi sitä oikeaa tapaa toimia.
Kaikki se toiminta, joka heikentää elämisen mahdollisuuksia, ympäristön tilaa, laatua ja kykyä
palautua, ilmastonmuutos mukaan lukien, on kaikkien asia, ei vain vihreiden. Se on myös sinun
asiasi Tapio hyvä. Jatkuva arvostelu ja hyökkäily vihreiden politiikkaa vastaan kuvastaa epätoivoa
siitä, että oma puolue ei ole saavuttanut sellaista asemaa, jossa se olisi tasavertainen
yhteistyökumppani rakentavine ajatuksineen muiden puolueiden kanssa. Huomattavaa kuitenkin
on, että vihreät tekevät politiikassaan yhteistyötä muiden puolueiden kanssa, eivätkä hyökkää
muita puolueita vastaan.

Yhteistyöterveisin
Salon Seudun Vihreät ry