Aloite Salon kaupunginvaltuusto 17.12.2018

Vihreä valtuustoryhmä

 

Aloite valtuuston päätösten toteuttamisen ja vaikutusten seurannasta.

 

Esitämme, että kunkin toimielimen tehtävälista valtuuston päätösten ja muiden valmistelussa olevien asioiden osalta tulisi seurattavaksi säännöllisesti johtoryhmän kokouksiin. Valmisteluaika voi helposti venyä tai koko asia voi jopa unohtua valmistelevalta virkamieheltä, joten avoinna olevien tehtävien säännöllinen tarkastelu olisi hyvä keino pysyä tilanteen tasalla. Tehtävälistan tilanne voitaisiin raportoida esimerkiksi kuukausiraportissa.

Päätösten käsittelyn tulisi olla tilastoitavissa ja avoimesti kuntalaisten nähtävissä. Myös vaikutusten seurantaa tulisi kehittää siten että siitä olisi saatavilla tarkempaa tietoa.

Salossa 17.12.2018