PÖYTÄKIRJA

Salon seudun vihreiden kevätkokous 2016

 

AIKA                         3.4.2016 KLO 14.00

PAIKKA                    Salon taidemuseo Veturitalli

LÄSNÄOLIJAT      12 yhdistyksen jäsentä

 1. Avattiin kokous klo 14.18.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Martti Halme, sihteeriksi Maria Karp sekä pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Lehti ja Janne Aaltonen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 3. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
 4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
 5. Esitettiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2015.
 6. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.
 7. Valittiin edustajaksi Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin kevätkokoukseen (23.4.2016 Turussa) Toni Etelä sekä varaedustajiksi Wilhelmiina Kallio ja Altti Järvenpää. Delegoitiin muiden yhdistyksen edustajien valinta yhdistyksen hallitukselle.
 8. Valittiin edustajiksi Vihreän liiton puoluekokoukseen (21.-22.5.2016 Lahdessa) Janne Aaltonen, Mira Aaltonen ja Outi Ylönen.
 9. Esitettiin yhdistykselle viestintäsuunnitelma 2016-2020. Keskusteltiin yhdistyksen viestinnästä.
 10. Päätettiin, että ehdokasmaksu vuoden 2017 kunnallisvaaleissa on 50e. Päätettiin, että puolueveron taso pysyy ennallaan kunnallisvaalien jälkeen.
 11. Päätettiin kokous klo 15.48.
 12. Yleistä keskustelua