SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN KOKOUS 13.3.2016

AIKA                          klo 17

PAIKKA                    Salon kaupungintalo

LÄSNÄOLIJAT         7 hallituksen jäsentä

 

 1. Kokouksen avaaminen. Avattiin kokous klo 17.16.
 2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksyttiin esityslista.
 4. Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.
 5. Vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen esitettäväksi kevätkokoukselle. Hyväksyttiin toimintakertomus- ja tilinpäätösluonnokset. Päätettiin lisäksi, että tämän vuoden toimintakertomusta kootaan pitkin vuotta vähintään jokaisen hallituksen kokouksen yhteydessä (tiedosto dropboxiin).
 6. Kevätkokouksen esityslistan ja kutsun hyväksyminen. Hyväksyttiin esityslista ja kutsu muutoksineen. Maria lähettää kutsut ja Mira lisää kutsun Facebookiin.
 7. Yhdistyksen rekisteriselosteen tekeminen. Täydennettiin Miran luonnostelemaa rekisteriselostetta. Rekisteriseloste lisätään yhdistyksen nettisivuille.
 8. Kuntavaalit 2017: missä mennään? Kunnallisvaalivastaavan nimeäminen jätetään myöhemmäksi.
 9. Seuraava kokousaika ja paikka päätetään kevätkokouksessa.
 10. Muut asiat.

-Päätettiin, että viestintäsuunnitelma esitetään yleistä keskustelua varten yhdistyksen kevätkokouksessa.

-Päätettiin, että ehdotetaan Salon kaupunginhallituksen jäseneksi Laura Tamminen ja varajäseneksi Jonna Nyyssönen.

 1. Kokouksen päättäminen. Päätettiin kokous klo 17.54.

 

_____________________________                                      __________________________

Altti Järvenpää, puheenjohtaja                                                Maria Karp, sihteeri