KUTSU SALON SEUDUN VIHREIDEN SYYSKOKOUKSEEN

 

Salon Seudun Vihreät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 14.11.2015 klo 13.00 taidemuseo Veturitallissa. Kokouksen jälkeen on mahdollista tutustua Veturitallin näyttelyyn. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen pääsymaksun näyttelyyn sekä kahvit kokouksen yhteydessä. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat jäsenet!

 

ESITYSLISTA

 

AIKA             14.11.2015 KLO 13.00

PAIKKA        Taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14, Salo

 

1.      Avataan kokous

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen esityslista

5.      Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

6.      Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

7.      Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2016

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2016

9.      Valitaan hallituksen muut jäsenet vuodeksi 2016

10.  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö

11.  Valitaan yhdistyksen edustajat Vihreiden Varsinais-Suomen piirin syyskokoukseen

12.  Päätetään kokous

 

Ote yhdistyksen sääntöjen kohdasta 6: ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.”