KUTSU SALON SEUDUN VIHREIDEN SYYSKOKOUKSEEN

 

Salon Seudun Vihreät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 23.11.2014 klo 14.00 taidemuseo Veturitallissa. Klo 13 alkaen eli ennen kokouksen virallista osuutta tutustumme Veturitallin mielenkiintoiseen näyttelyyn ”Salo vanhoissa valokuvissa”. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen pääsymaksun näyttelyyn sekä kahvit kokouksen yhteydessä. Tervetuloa mukaan!

 

ESITYSLISTA

 

AIKA             23.11.2014 KLO 14.00

PAIKKA        Taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14, Salo

 

1.      Avataan kokous

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen esityslista

5.      Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio (kutsun liitteinä) vuodelle 2015

6.      Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

7.      Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2015

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2015

9.      Valitaan hallituksen muut jäsenet vuodeksi 2015

10.  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö

11.  Valitaan yhdistyksen edustajat Vihreiden Varsinais-Suomen piirin syyskokoukseen

12.  Muut mahdolliset asiat

13.  Päätetään kokous