Tapio Äyräväisen vastaus mielipidekirjoitukseeni koskien hänen esittämäänsä julkista maastakarkoitusehdotusta Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaalle osoittaa, ettei hän ole halunnutkaan ymmärtää mitään lukemastaan.

Väännetään se nyt vielä rautalangasta:

Suomi on oikeusvaltio, jonka toiminta perustuu lakien noudattamiselle. Poliittista valtaa käyttävät vaaleilla valitut luottamushenkilöt. Oikeuslaitos huolehtii siitä, että lakeja noudatetaan ja niitä rikkoneet rangaistaan.

Jos lähdetään Äyräväisen tielle, jossa ihmisen voi nimeltä mainiten julkisesti ehdottaa karkotettavaksi sillä perusteella, että hänellä on vierasmaalainen nimi, ollaan täydellisen mielivallan armoilla.  Kun tällaisen ehdotuksen tekee vaaleilla vallankäyttäjäksi valittu henkilö, ollaan pahasti murentamassa oikeusvaltiota.

Kaupunginvaltuutettu Äyräväisen on syytä opiskella lisää mikä elin ja millaisilla perusteilla Suomessa tekee maastakarkoituspäätöksiä. Poliitikkona hän voi yrittää vaikuttaa näiden perusteiden muuttamiseen, jos kokee ne vääriksi. Mutta ei siis niin, että hän näyttää esimerkkiä toverituomioistuimesta ja alkaa jaella näitä ratkaisuja omissa nimissään.
Tapio Äyräväisen selitys, että hänen  julkaisemansa  karkoitusehdotus oli vain mielipide, eikä rasismia, osoittaa, ettei hän ymmärrä eikä ainakaan kunnioita suomalaisen oikeusvaltion perusperiaatteita.

Äyräväinen muistuttaa kirjoituksessaan, etteivät vihapuhe ja rasismi ole Suomen lain mukaan rikoksia. Tämä näkyy hänen kirjoituksissaan.

Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK :n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjinnällä tarkoitetaan ”kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.”Poliisi tilastoi rasismi- ja viharikoksia, jotka yleisiimin ovat uhkaus-. kunnianloukkaus- ja väkivaltarikoksia.

Äyräväisen viittaus joensuulaisen vihreän kunnallispoliitikon syyteeseen on käsittämätön. Tapauksessa oikeusvaltio on toiminut, luottamushenkilö hakenut eron tehtävistään ja hyvä niin. Erilaisista rikoksista tuomittuja löytyy jokaisesta puolueesta, ja se on hyvä asia, koska se osoittaa, että oikeusjärjestelmä Suomessa toimii.

Kannatan ehdottomasti sananvapautta ja luottamushenkilöiden oikeutta puhua epäkohdista. Sehän on meidän velvollisuuskin. Myös maahanmuutosta  pitää puhua kriittisesti siinä kuin rasismistakin.

Karkotustuomioiden jakamisella suomalaisille veronmaksajille  omien ennakkoluulojen pohjalta  ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa. Se pitäisi päätoimittaja Äyräväisenkin ymmärtää.

Eeva Koskinen
Vihreän valtuustoryhmän pj