SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS

 

AIKA                          31.7.2014 klo 12.45 – 1.8.2014 klo 7.42

LÄSNÄOLIJAT         Maria Blomqvist, Toni Etelä, Altti Järvenpää, Wilhelmiina Kallio,                                                    Juha-Matti Kyyrä, Pasi Lehti, Jonna Nyyssönen ja Heli Ylönen.

1. Kokouksen avaaminen. Kokous avattiin klo 12.45.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Sähköpostikokous oli laillinen ja päätösvaltainen, koska siihen osallistui 7 hallituksen jäsentä.

3. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Uusien jäsenien hyväksyminen jäseneksi ja eronneiden jäsenien erottaminen. Uusia jäseniä oli kolme ja eronneita jäseniä yksi.

5. Jäsenmaksunsa laiminlyöneiden sekä omasta aloitteestaan eronneiden jäsenten erottaminen yhdistyksestä. Kyseisille henkilöille oli lähetetty kirje, jossa oli muistutettu jäsenmaksun maksamisesta. Kirjettä ei lähetetty henkilöille, jotka eivät asuu enää Salossa tai Somerolla. Kukaan henkilöistä ei ollut maksanut jäsenmaksuaan vähintään kahteen vuoteen. Erotettiin 10 henkilöä.

6. SSV:n ehdokkaat jäsenäänestykseen, jolla valitaan Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat. Vaalipäällikkö Wilhelmiina Kallio kertoi, että Eeva Koskinen, Jonna Nyyssönen ja Olga Tammi ovat kiinnostuneita asettumaan ehdolle.

7. Keskusteltiin tilinhoidon ulkoistamisesta tilitoimiston tehtäväksi. Päätettiin jatkaa keskustelua aiheesta tulevassa yleiskokouksessa.

8. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin 1.8 klo 7.42.

 

_______________________                                __________________________

Toni Etelä, varapuheenjohtaja                               Maria Blomqvist, sihteeri