SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN KOKOUS

 

AIKA                          9.2.2014 klo 17.00

PAIKKA                    Salon kaupungintalo

LÄSNÄOLIJAT         Maria Blomqvist, Marianne Bonn, Altti Järvenpää, Wilhelmiina Kallio, Eeva Koskinen, Juha-Matti Kyyrä (skypen välityksellä), Anu Taivainen ja Heli Ylönen.

1. Kokouksen avaaminen. Kokous avattiin klo 17.00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokous kutsuttiin kokoon laillisesti ja oli päätösvaltainen, koska hallituksen jäsenistä paikalla oli viisi.

3. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävien listaaminen ja keskustelua siitä, onko tehtäviä mahdollista jakaa hallituksen jäsenten kesken; puheenjohtajan rekrytointi. Anu Taivainen ilmoitti, että pystyy jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana vielä syyskokoukseen asti.

6. Jäsenmaksunsa laiminlyöneiden sekä omasta aloitteestaan eronneiden jäsenten erottaminen yhdistyksestä. Hyväksyttiin yhden jäsenen eroaminen yhdistyksestä. Päätettiin, että jäsenmaksunsa laiminlyöneille lähetetään kirje, jossa ehdotetaan heille jäsenmaksunsa maksamista lukuunottamatta entisiä jäseniä, joiden tiedetään muuttaneen paikkakunnalta.  Maria lähettää kirjeet. Viimeistään syyskuun ensimmäisellä viikolla käydään jäsenrekisteri uudelleen läpi eduskuntavaalien jäsenäänestystä varten.

7. Blogikirjoitustilanteen päivitys. Heli ilmoitti aloittaneensa kirjoittamaan tuulivoima-aiheista blogikirjoitusta. Wilhelmiina ehdotti, että Laura Tammista pyydetään kirjoittamaan blogikirjoitus uudesta varhaiskasvatuslaista. Lisäksi Wilhelmiina ehdotti kirjoitettavaksi maanviljelyn ja erityisesti erikoisviljelyn kannattavuudesta tulevaisuudessa. Päätettiin julkaista maanviljelyaiheinen kirjoitus myös Salon seudun sanomissa, Someron lehdessä  ja Perniön seudun lehdessä. Eeva lupasi laatia kirjoituksen pormestarimallista.

8. Muut asiat:

Päätettiin, että pidetään lauantaina 26.4 klo 10-12 Salon torilla kansalaisten ideapaja liittyen Vihreän työpäivän työllistämisteemaan.

Anu toi tiedoksi, että eduskuntavaalin jäsenäänestystä varten yhdistyksen pitää nimetä ehdokkaita myöhemmin tänä vuonna.

Päätettiin, että pyydetään Oras Tynkkystä Saloon kampanjoimaan eurovaalien alla. Mahdollisia teemoja olisivat ilmastonmuutos ja pormestarimalli.

Maria lähettää Juha-Matille tiedon siitä, keitä kuuluu Salon luottamuslistalle.

Juha-Matti lähettää kutsun Loimaan seudun vihreiden ja Salon seudun vihreiden tapaamiseen. Tapaaminen on 6.4. klo 13 Somerolla.

Juha-Matti kertoi Someron Valkeen alueen luonnontilaisesta alueesta, josta ollaan tekemässä luonnonsuojelualuetta.

Päätettiin, että Altti pyytää tunnukset yhdistyksen nettisivujen ylläpitoon ja tarkastelee sivujen ajanmukaisuutta.

Wilhelmiina ehdotti, että kevätkokouksessa päätetään, maksetaanko yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle vuosittainen palkkio.Lisätään kevätkokouksen esityslistaan kohta ”hallituksen jäsenten palkkiot”.

Päätettiin ehdottaa Halikon vihreille, että he voivat perustaa SSV:n alaisuuteen oman toimikunnan tai perustaa uudelleen oman yhdistyksensä kolmen kuukauden sisällä, jotta he voivat saada oman yhdistyksensä haltuun heiltä Salon seudun vihreille siirtyneen pääoman.

Mietittiin maatilakierrosten järjestämistä.

Hyväksyttiin kevätkokoukseen esitettäväksi tilinpäätös, jonka toiminnantarkastaja Pirkko Rannikko on hyväksynyt 17.1.2014. Toimintakertomus hyväksyttiin edellisessä hallituksen kokouksessa.

9. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo 18.15.