SALON SEUDUN VIHREÄT

LEHDISTÖTIEDOTE 23.03.2014

Lastensuojelun työntekijöiden väsyminen ja vaihtuvuus käyvät kalliiksi

Salon seudun vihreät ovat huolissaan Salon lastensuojelun ja sosiaalityön työntekijöiden jaksamisesta ja tämän heijastumisesta asiakkaisiin, lapsiin.

-Työntekijöiden vaihtuvuus kuluneen vuoden aikana on ollut hurjaa. Kun tähän lisätään yleinen vaikeus saada sosiaalityön avoimiin virkoihin päteviä ihmisiä ja kaupungin kolmatta vuotta jatkuvat lomautukset, niin tilanne on kestämätön, Salon seudun vihreiden kevätkokous toteaa kannanotossaan. Aluevalvontaviraston huomautukset ja sakon uhka tekevät tilanteesta entistä vaativamman.

Ratkaisu on sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamisesta huolehtiminen, parempi johtaminen ja työnohjauksen mahdollisuus raskasta ja kuormittavaa työtä tekeville, usein nuorille ja kokemattomille työntekijöille. Työn tekemisen rakenteisiin ja tapoihin on puututtava radikaalisti asiakkaiden oikeuksia ja työntekijöitä tukevalla tavalla.

Esimerkiksi Jämsän kaupungin johto ja luottamushenkilöt ryhtyivät yhdessä kehittämään työhyvinvointitoimintaa. Sen seurauksena kaupunki muutti työntekemisen kulttuuria ja vähensi sairauspoissaoloja 20 prosentilla. Nyt kehittämismyönteisyys ja sitoutuminen työhön ovat koko henkilöstön yhteinen asia. 22000 asukkaan Jämsä on laskenut säästäneensä miljoona euroa ja vältti henkilöstön suunnitellut lomautukset vuonna 2012.

Salon seudun vihreät muistuttavat, että jokaisen turhan huostaanoton välttäminen säästää kaupungille kymmeniä tuhansia per lapsi. Perhetyöntekijöiden, koulupsykologien ja kuraattoreiden merkitys on lapsiperheiden jaksamiselle moninkertainen heidän kustannuksiinsa verrattuna.

-Toimiva lastensuojelu on jokaisen lapsen oikeus. Salon on korjattava tilanne ennen Aluehallintoviraston puuttumista sakoilla kaupungin toimintaan, tai mikä pahinta, ennen kuin joku lapsi jää lopullisesti ilman apua, Salon seudun vihreät muistuttavat.

Lisätietoja

Altti Järvenpää SSV:n varapuheenjohtaja

Eeva Koskinen Valtuustoryhmän pj