SALON SEUDUN VIHREÄT RY.

SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 16.11-20.11.2013

Aika:                16.11.2013 klo 12.55 – 20.11.2013 klo 16.51

Läsnäolijat:      Maria Blomqvist, Toni Etelä, Martti Halme, Pasi Lehti, Juha-Matti Kyyrä, Jonna                                            Nyyssönen, Anu Taivainen ja Heli Ylönen.

1. Kokouksen avaaminen. Kokous avattiin 16.11 klo 12.55.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen, koska yli puolet hallituksen jäsenistä ilmoitti läsnäolostaan sähköpostilla.

3. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten hallituksen kokousten pöytäkirjojen  hyväksyminen. Hyväksyttiin pöytäkirjat hallituksen kokouksista päivämääriltä 9.6.2013 ja 27.10.

5. Yhdistyksen syyskokouksen esityslistan, vuoden 2014 toimintasuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen. Hyväksyttiin kyseiset asiakirjat. Talousarviossa varattiin 700 euroa Salon kaupungin CO2-päästöseurantaa varten.

6. Muut asiat. Todettiin, että SSV:n tilillä oli 16.11.2013 saldoa 5.514,02 euroa.

7. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin 20.11.2013 klo 16.51.

 

____________________________                _________________________

Anu Taivainen, puheenjohtaja                        Maria Blomqvist, sihteeri