SALON SEUDUN VIHREIDEN SYYSKOKOUS 2013

 

AIKA                         1.12.2013 KLO 17.00

PAIKKA                    Salo, kaupungintalo

LÄSNÄOLIJAT       Maria Blomqvist, Sallamari Etelä, Toni Etelä, Altti Järvenpää, Eeva                                         Koskinen, Juha-Matti Kyyrä, Jonna Nyyssönen, Anu Taivainen,                                               Laura Tamminen (klo 17.25 lähtien) ja Heli Ylönen.

 1. Avattiin kokous klo 17.14.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sallamari Etelä, sihteeriksi Maria Blomqvist sekä pöytäkirjantarkistajiksi Altti Järvenpää ja Toni Etelä, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
 5. Esitettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014.
 6. Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio muutoksineen, jotka on lisätty liitteisiin. Sisällöllisiä muutoksia ovat kaikkien Salon ja Someron naapurikuntien vihreiden yhdistysten kutsuminen Saloon yhteistyösuhteiden aktivoimiseksi vuoden 2014 aikana sekä Salon kaupungin CO2-päästöseurantaan varatun summan korottaminen 700 eurosta 1500 euroon (talousarvion kuluissa kohta ”muut”). Vastaavasti kunnallisvaalisäästörahasto pienenee 2000 eurosta 1200 euroon. Salon seudun vihreät kustantaa Salon CO2-päästöseurannan vain, mikäli rahoitusta ei järjesty Salon kaupungin varoista. Jos päästöseuranta jää yhdistyksen maksettavaksi, niin yhdistyksen hallitus huolehtii siitä, että raportin sisältöä hyödynnetään esimerkiksi yhdistyksen tiedottamisessa.
 7. Päätettiin vuodelle 2014 hallituksen jäsenten lukumääräksi 7 jäsentä.
 8. Valittiin hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2014. Päätettiin, että nykyinen puheenjohtaja Anu Taivainen jatkaa puheenjohtajana yhdistyksen kevätkokoukseen asti. Kevätkokous pidetään helmikuun 2014 alussa.
 9. Valittiin hallituksen muut jäsenet vuodeksi 2014: Maria Blomqvist (sihteeri), Toni Etelä (varapuheenjohtaja), Altti Järvenpää, Juha-Matti Kyyrä, Pasi Lehti, Jonna Nyyssönen ja Heli Ylönen.
 10. Valittiin toiminnantarkastajaksi Laura Tamminen ja hänelle varahenkilöksi Eeva Koskinen.
 11. Muut mahdolliset asiat. Päätettiin kutsua Salon nuorisovaltuusto mukaan johonkin sunnuntaikokoukseen. Päätettiin käynnistää Salossa Vihreiden nuorten toimintaa kutsumalla mukaan kokoukseen paikallinen Vinon jäsen.
 12. Päätettiin kokous klo 18.35.

 

 

__________________________                    ________________________

Anu Taivainen, puheenjohtaja                        Maria Blomqvist, sihteeri

 

 

 

___________________________                  _________________________

Altti Järvenpää, pöytäkirjantarkastaja             Toni Etelä, pöytäkirjantarkastaja