SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN KOKOUS

 

AIKA:             27.10.2013 klo 16.30

PAIKKA:       Esterinkatu 14, Salo

LÄSNÄ:       Maria Blomqvist, Toni Etelä, Martti Halme, , Jonna Nyyssönen (läsnä klo 16.55  lähtien), Anu Taivainen ja Heli Ylönen.

 

1. Kokouksen avaaminen. Kokous avattiin klo 16.35

2.Todettiin, että kokouksen on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten hallituksen kokousten pöytäkirjojen  hyväksyminen. Hyväksyttiin pöytäkirjat hallituksen kokouksista 7.4, 5.5, 10.5. ja 12.7.2013. Päätettiin, että kuluvan vuoden kesäkuun 9. päivä pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksytään sähköpostikokouksessa, joka pidetään lähitulevaisuudessa. Sähköpostikokouksessa käsitellään myös päivitetty toimintasuunnitelman luonnos.

5. Yhdistyksen syyskokouksen ajankohdan päättäminen ja syyskokouksen valmistelu. Päätettiin pitää yhdistyksen syyskokous 1.12.2013 klo17.00 kaupungintalolla. Syyskokouskutsut lähettää Maria, joka liittää kutsuun myös ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.  Kutsut lähetetään myös jäsenille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua tänä tai viime vuonna. Kutsuihin merkitään, että joudumme erottamaan jäsenet, jotka eivät maksa jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuonna.

Päätettiin, että Maria päivittää toimintasuunnitelman ja lähettää sen hallituksen jäsenille ennen syyskokousta. Päätettiin, että Salon seudun vihreiden vuoden 2014 teema on ekotehokkuus säästön välineenä. Edelleen vuonna 2014 pyritään saamaan yhdistykselle nuoria jäseniä esimerkiksi tapaamalla nuorisovaltuuston jäseniä. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan päätettiin kirjata, että yhdistys järjestää toimintaa liittyen kevään 2014 eurovaaleihin. Eurovaaliehdokkaita tuetaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja pyytämällä heitä esittäytymään paikkakunnalla.

Sovittiin, että Anu suunnittelee kustannusarvion ensi vuodelle huomioiden eurovaalit. Budjetointiin otetaan mallia vuoden 2010 eurovaaleista. Lisäksi kerätään rahaa seuraavia kunnallisvaaleja varten. Ensi vuoden budjettiin jätetään varoja myös nuorille suunnattuun jäsenhankintaan esimerkiksi luennon muodossa.

Päätettiin, että pyritään tuottamaan vähintään kerran kuussa kirjoituksia, joita julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla sekä paikallisessa sanomalehdessä. Kirjoituksiin voi jakaa linkkejä myös Facebookissa. Kirjoituksia pyritään tekemään erityisesti vuoden teemasta eli ekotehokkuudesta. Päätettiin, että Maria vastuuttaa yhdistyksen aktiivisia jäseniä tuottamaan kirjoituksia säännöllisesti. Kirjoitukset kierrätetään ennen julkaisua hallituksen sähköpostilistan kautta.

6. Muut asiat. Todettiin, että Lounaismaan osuuspankin edustajiston vaaleissa (4.-17.11.2013) ehdolla ovat Toni Etelä, Jonna Nyyssönen ja Heli Ylönen. Ehdokkaat ovat vastanneet vaalikoneeseen. Ehdokkaista lisätään tieto yhdistyksen nettisivuille ja fb-sivuille. Anu lähettää yhdistyksen sähköpostilistalle tiedon vihreistä ehdokkaista. Edustajiston vaaleissa voivat äänestää kaikki, jotka ovat liittyneet OP:n omistajajäseniksi 28.6.2013 mennessä. Pankki lähettää äänioikeutetuille kotiin kirjeen, joka sisältää äänestysmateriaalin ja –ohjeet.

7. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo 17.45

 

 

_________________________                      ______________________________

Anu Taivainen, puheenjohtaja                        Maria Blomqvist, sihteeri