SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS

AIKA:             12.7.2013 klo 16..35 – 14.7.2013 klo 21.00

LÄSNÄOLIJAT:               Maria Blomqvist, Toni Etelä, Martti Halme, Juha-Matti Kyyrä, Anu Taivainen ja Heli Ylönen.
1. . Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Salon Seudun Vihreillä on päätöksensä mukaisesti oikeus järjestää myös sähköpostikokouksia. Sähköpostikokous avattiin 12.7.2013 puheenjohtaja Taivaisen toimesta. Kokous oli päätösvaltainen, sillä yli puolet hallituksen jäsenistä ilmoitti läsnäolostaan.

2. Taloudenhoitajan irtisanoutuminen
Anna-Kaisa Kosenius on omasta tahdostaan ja henkilökohtaisista syistä irtisanoutunut Salon Seudun Vihreiden jäsenyydestä. Samalla hän anoo eroa yhdistyksen taloudenhoitajan toimesta.
Päätös: Myönnetään ero jäsenyydestä ja yhdistyksen taloudenhoitajan tehtävästä Anna-Kaisa Koseniukselle.

3. Uuden taloudenhoitajan valinta

Valitaan uusi taloudenhoitaja.

Päätös: Valitaan uudeksi taloudenhoitajaksi Heli Ylönen.

4. Muut esille tulevat asiat

Päätetään, että yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet siirretään edelliseltä taloudenhoitajalta uudelle eli Anna-Kaisa Koseniukselta Heli Ylöselle. Samoin siirretään tilikäyttöoikeudet vuonna 2012 yhdistyksen puheenjohtajana toimineelta Wilhelmiina Kalliolta nykyiselle puheenjohtajalle eli Anu Taivaiselle.

5. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetty 14.7.2013 klo 21.00.

 

 

______________________________                        _____________________________

Anu Taivainen, puheenjohtaja                        Maria Blomqvist, sihteeri