SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS

AIKA:                            10.5.2013 KLO 11.00-21.00

LÄSNÄOLIJAT:               Maria Blomqvist, Toni Etelä, Martti Halme, Juha-Matti Kyyrä, Anu         Taivainen ja Heli Ylönen.
1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sähköpostikokous avattiin klo 10.59 sihteerin toimesta. Kokous oli päätösvaltainen, sillä läsnä oli yli puolet hallituksen jäsenistä.

2. Päätettiin, että vihreiden Varsinais-Suomen piirin ylimääräiseen kokoukseen 11.5.2013 lähtee yhdistyksen edustajaksi viime kokouksessa valittujen lisäti Altti Järvenpää.

3. Keskusteltiin alustavasti kannanotosta Salon Perussuomalaisten 6.5.2013  esittämään säästöohjelmaan. Keskusteltiin säästöohjelman sisällöstä, kannanotosta ei tehty päätöstä.

4. Muut mahdollisesti esille nousevat asiat: Ei muita asioita.

5. Kokouksen päättäminen. Kokous päättyi klo 21.00.

 

 

______________________________                        _____________________________

Anu Taivainen, puheenjohtaja                        Maria Blomqvist, sihteeri