SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA:             5.5.2013 KLO 13.30

PAIKKA:                   Kahvila Figaro, Salo

LÄSNÄOLIJAT:           Maria Blomqvist, Toni Etelä (läsnä 13.45 lähtien) Martti Halme, Anna-Kaisa Kosenius, Juha-Matti Kyyrä (läsnä skypen välityksellä), Jonna Nyyssönen, Anu Taivainen ja Heli Ylönen.
1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous avattiin klo 13.40. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli yli puolet hallituksen jäsenistä

2. Salon Seudun Vihreiden edustajat Varsinais-Suomen piirin Vihreiden yleiskokoukseen 11.5.2013 Turussa

Valittiin piirin ylimääräiseen yleiskokouksiin Salon seudun vihreiden edustajiksi Wilhelmiina Kallio, Juha-Matti Kyyrä ja Anu Taivainen. Sovittiin, että neljäs edustaja valitaan hallituksen sähköpostikokouksessa viikon 19 aikana.

3. Yleiskeskustelu Salon kaupungin sopeuttamissuunnitelmista ja Salon Seudun Vihreiden kannanotoista siihen liittyen

Todettiin, että Salon kaupungin sopeuttamissuunnitelman käsittely on siirtynyt syksyyn ja asiaan palataan sen ollessa ajankohtaista. Todettiin, että kunnallisjärjestönä voidaan ottaa kantaa tarvittaessa esimerkiksi viikolla 19 julkaistavaan Salon perussuomalaisten säästöehdotelmaan. Mahdollisen kannanoton sisältöön palataan tulevassa sähköpostikokouksessa.

4. Tulevat tapahtumat

Sovittiin, että ravintolapäivänä 18.5.2013 perustetaan pop-up-ravintola tutulle paikalle Seppä Laurin patsaalle klo 11-13 väliseksi ajaksi. Työnjakoa organisoidaan sähköpostitse. Lisäksi todettiin puolueen tuleviksi tapahtumiksi Vihreät Kunta- ja kulttuuripäivät (23.–25.8. Lahdessa) sekä Puolueristeily (2.-3.11., Hotelli Vantaalla).

5. Muut esille tulevat asiat

Käytiin läpi Anna-Kaisan valmistelemaan ehdotusta kannanotoksi liittyen Lesel Oy:n Kiskoon suunnitteleman kalkkikivikaivoksen ympäristölupahakemukseen. Sovittiin, että Anu selvittää, mille instanssille kannanotto toimitetaan. Lisäksi kannanotto toimitetaan Salon seudun sanomille.

Sovittiin, että Anna-Kaisa tilaa puolueen julkaiseman yhdistystoiminnan oppaan yhdistyksen käyttöön.

Sovittiin, että Maria ilmoittaa Salon kaupunkitiedotteeseen yhdistyksen kaarnalaivatyöpajoista (kesän kaupunginosatapahtumat Kiskossa, Perniössä, Särkisalossa, Muurlassa, Salon torilla). Näiden päivämäärien perusteella sovitaan, milloin yhdistys vierailee Somerolla.

6. Tulevat kokoukset

Viikon 19 aikana järjestetään hallituksen sähköpostikokous edellä mainittujen asioiden päättämiseksi. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 9. kesäkuuta, kellonaika ja paikka sovitaan myöhemmin.
7. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.25.

 

 

______________________________                        _____________________________

Anu Taivainen, puheenjohtaja                        Maria Blomqvist, sihteeri