SALON SEUDUN VIHREÄT

YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

AIKA           14.4.2013 KLO 16.30

PAIKKA     Salo, kaupungintalo

LÄSNÄOLIJAT: Maria Blomqvist, Martti Halme,  Anu Taivainen ja Heli Ylönen.

 

  1. Avattiin kokous klo 17.17.
  2. Valittiin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Valittiin puheenjohtajaksi Anu Taivainen, sihteeriksi Maria Blomqvist sekä pöytäkirjantarkistajiksi Martti Halme ja Heli Ylönen.
  3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on kutsuttu koolle 7 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
  4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
  5. Salon seudun vihreiden henkilövalinnat puolueen toimielimiin. Valittiin Martti Halme yhdistyksen ehdokkaaksi vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi sekä puoluehallituksen jäseneksi. Päätettiin delegoida loput mahdolliset puolue-elimiin ja puoluekokoukseen liittyvät päätökset yhdistyksen hallitukselle.
  6. Mahdolliset muut asiat. Päätettiin ilmoittaa Varsinais-Suomen piirin Vihreä naakka-kilpailuun Salon seudun vihreiden käytännöstä järjestää eri tapahtumissa linnunpönttöjen ja kaarnalaivojen askartelua. Keskusteltiin yhdistyksen nettisivujen kehittämisestä blogikäyttöön, ja keskustelua jatketaan tulevissa sunnuntaikokouksissa.
  7. Päätettiin kokous klo 17.50.

 

 

______________________________                           __________________________

Anu Taivainen, puheenjohtaja                                       Maria Blomqvist, sihteeri

 

______________________________                           ___________________________

Martti Halme, pöytäkirjantarkastaja                              Heli Ylönen, pöytäkirjantarkastaja