Salon seudun vihreiden sääntömääräinen kevätkokous

 

AIKA           24.3.2013 KLO 17.00

PAIKKA     Salo, kaupungintalo

 

Läsnä yhdistyksen jäsenistä:  Maria Blomqvist, Martti Halme, Toni Etelä, Sallamari Etelä, Altti Järvenpää, Wilhelmiina Kallio, Eeva Koskinen, Juha-Matti Kyyrä, Jonna Nyyssönen, Pirkko Rannikko, Anu Taivainen ja Heli Ylönen.

  1. Avataan kokous klo 17.15
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Anu Taivainen, sihteeriksi Maria Blomqvist sekä pöytäkirjantarkistajiksi Jonna Nyyssönen ja Pirkko Rannikko, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhdistyksen jäsenet on kutsuttu yli 7 vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse (postitse jäsenet, joiden sähköpostiosoitetta ei ole tiedossa). Kutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen hallitus on käsitellyt tilintarkastuskertomuksen vähintään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
  5. Käydään läpi toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto (Leena Halonen tarkastanut) vuodelta 2012.
  6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille. Vastuuvapaus myönnetty.
  7. Valitaan edustajat Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin kevätkokoukseen 6.4.2013. Valitaan edustajiksi Wilhelmiina Kallio, Heli Ylönen, Maria Blomqvist, ja Toni Etelä. Varaedustajiksi valitaan Martti Halme, Altti Järvenpää ja Anu Taivainen.
  8. Valitaan edustajat Vihreän liiton puoluekokoukseen 25.-26.5.2013. Valitaan Juha-Matti Kyyrä ja Wilhelmiina Kallio. Varaedustajien valinta delegoidaan hallitukselle.
  9. Käsitellään mahdolliset muut asiat

-Päätetään, että hankitaan Kaisa Saariselle lahjakortti kiitokseksi sihteerinä toimimisesta.

-Annetaan Wilhelmiina Kalliolle lahjakortti opiskelua varten kiitokseksi puheenjohtajana toimimisesta.

-Anu Taivainen ja Anna-Kaisa Kosenius ovat sovitusti tavanneet Merja Laine-Laurilan ja Liisa von Wrightin Halikon vihreistä. Tapaamisessa on sovittu, että Halikon vihreät järjestäytyy ja pitää vuosikokouksen, valitsee hallituksen ja sen jälkeen yhdistysten hallitukset sopivat Halikon vihreiltä siirtyneen pääoman palauttamisesta.

-Sovitaan, että osallistutaan valtakunnalliseen ravintolapäivää toukokuussa.

  1. Päätetään kokous klo 17.55.

 

 

_______________________                      __________________________

Anu Taivainen, puheenjohtaja                        Maria Blomqvist, sihteeri

 

_______________________                      __________________________

Jonna Nyyssönen, pöytäkirjantarkastaja        Pirkko Rannikko, pöytäkirjantarkastaja