PÖYTÄKIRJA 12.3.2013 Salon Seudun Vihreiden hallituksen sähköpostikokous

1. Päätösvaltaisuus ja laillisuus
Kokous on kutsuttu kokoon 3.3.2013, joten se on laillisesti kokoonkutsuttu. Kokous on päätösvaltainen, mikäli puolet Salon Seudun Vihreiden hallituksen jäsenistä ilmoittaa läsnäolonsa siihen sähköpostiviestillä.
Kokoukseen osallistui yli puolet hallituksen jäsenistä (Maria Blomqvist, Toni Etelä, Martti Halme, Juha-Matti Kyyrä, Pasi Lehti, Jonna Nyyssönen, Anu Taivainen, Heli Ylönen)  joten se oli sekä laillinen että päätösvaltainen

2. Kevätkokousasiakirjojen hyväksyminen
Toiminnantarkastaja Leena Halonen on tarkistanut SSV:n toiminnan 9.3. Sähköpostikokouksen käsittelyssä on ollut hänen allekirjoittamansa toiminnantarkastus, tilinpäätös sekä toimintakertomus. Myös kevätkokouskutsu on ollut nähtävillä.

Halikon Vihreiltä siirretty summa näkyy tilinpäätöksessä ”Vieras pääoma” -otsikon alla.

Taloudenhoitajan huomautus: Kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä näkyvät kaikki tapahtuneet maksutapahtumat vuodelta 2012. Tiedossa olevia vuoden 2012 vaaleihin liittyviä yhä puuttuvia tapahtumia, kuten J Anttilan maksamaton ehdokasmaksu ( tämä tuloa) ja maksamattomat Vihreän Langan lasku ja osa Someron mainoksista (tämä menoa), ei ole merkitty erikseen näkyviin. Nämä tulevat näkymään vuoden 2013 kirjanpidossa, kun toteutuvat.

Päätetään hyväksyä liitteenä olevat asiakirjat ja toimittaa ne kevätkokouskutsun mukana yhdistyksen jäsenille kokousaineistona. Toimintakertomuksen ulkoasua siistitään.

3. Kevätkokouksen asiat
SSV:llä on neljä paikkaa piirin kevätkokoukseen.
Entistä puheenjohtajaa Wilhemiina Kalliota ei ole vielä muistettu. Jaamme hänelle huomionosoituksen kevätkokouksessa. ehdotuksia siihen.

Päätettiin ostaa Wilhelmiina Kalliolle 30 e arvoinen opiskelijatarvikelahjakortti.
Salon Seudun Vihreillä on jäsenmääränsaä mukaisesti neljä paikkaa puolueen kokouksiin. Edustajat valitaan kevätkokouksessa. Juha-Matti Kyyrä ilmoitti kiinnostuksensa puoluekokoukseen, mikä esitetään yhdistyksen kevätkokoukselle.

4. Tilanne Halikon Vihreät ry:n kanssa
Taloudenhoitaja Anna-Kaisa Kosenius ja pj. Anu Taivainen tapasivat perjantaina 8.3.2013 kello 17 Halinko Vihreiden edustajat Liisa Wrightin ja Leena Laine-Laurilan. Sovimme, että he järjestäytyvät virallisesti toimivaksi yhdistykseksi, jonka jälkeen molempien yhdistysten hallitukset tapaavat. Sovimme tapaamisessa rahojen palauttamisesta ja yhteistyöstä.

5. Tapahtumat
Ministeri Ville Niinistö saapuu Saloon, vierailemaan Teijon kansallispuistoon ma 6.5.2013. Mietimme tapoja osallistua tilaisuuteen yhdistyksenä. Paimiossa voisi olla kiinnostusta yhteisen tuulienergiatilaisuuden järjestämiseen, tosin aikaa on vähän, koska kaavat ovat juuri esillä. Mietimme tilaisuuden järjestämistä.

Jatkamme tapahtumien suunnittelua seuraavassa hallituksen kokouksessa 7.4.2013.

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

 

Anu Taivainen, puheenjohtaja                                       Maria Blomqvist, sihteeri