SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA                   3.3.2013 KLO 16.00

PAIKKA              Salon kaupungintalo

LÄSNÄ               Hallituksen jäsenistä: Maria Blomqvist, Toni Etelä, Martti Halme, Juha-Matti Kyyrä (skype-yhteyden välityksellä), Jonna Nyyssönen,  Anu Taivainen ja Heli Ylönen.  Lisäksi läsnä: Eeva Koskinen.


1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous avattiin klo 16.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Anu Taivainen ehdottaa, että hallituksen kokouksessa voi olla läsnä myös video/puhelinyhteydellä, mikä hyväksytään.


2. Salon Seudun Vihreiden kevätkokous 24.3., asioiden valmistelu
Päätetään, että kevätkokous on 24.3 klo 17 Salon kaupungintalolla. Kevätkokoukseen kutsutaan ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viime ja/tai tänä vuonna. Maria Blomqvist lähettää kutsut. Kevätkokouksessa valitaan edustajat piirin kokoukseen ja puoluekokoukseen.  Keskustellaan myös mahdollisuudesta pyytää Anne Ahtiainen Valoniasta kertomaan ajankohtaisista tuulivoima-asioista kevätkokouksen yhteyteen (klo 19) tai vaihtoehtoisesti järjestetään myöhemmin laajempi energia-ilta. Näiden asioiden valmistelua varten pidetään hallituksen sähköpostikokous su 10.3 klo 20 – ma 11.3 klo 20.


3. Piirin uuden puheenjohtajan valinta
Aapo Rantasen muutettua Helsinkiin valitaan piirille uusi puheenjohtaja. Varsinais-Suomen piirihallitus käsittelee puheenjohtajakysymystä kokouksessaan 7.3.2013. Päätämme lähettääkö Salon Seudun Vihreät oman ehdokkaansa piirin puheenjohtajaksi.

Kysytään Pasi Lehden halukkuutta asettua ehdolle piirin puheenjohtajaksi. Jos Pasi ole kiinnostunut tehtävästä, yhdistys ei aseta omaa ehdokasta.

4. Uuden puoluesihteerin valinta
Puoluesihteeriehdokkaat vierailevat 27.4.2013 Turussa.

Todetaan, että ehdolla puoluesihteeriksi ovat Lasse Miettinen, Salla-Mari Muhonen jaTimo Juurikkala. Tiedotetaan kevätkokouksessa asiasta ja keskustellaan, onko yhdistyksellä yhteinen kanta asiaan.

5. Piirihallituksen kokous 6.4.2013
Kokousedustajien valinta

Kokousedustajat valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Kokous on Naantalissa.

6. Kevään toiminta Salossa

Juha-Matti Kyyrä kertoo, että Someron Ruokava-messuille eivät pääse poliittiset puolueet. Sovitaan alustavasti läsnäolosta Somerniemen kesätorilla. Juha-Matti selvittää asiaa, käytännön järjestelyjä mietitään keväämmällä.

Salon seudun vihreät osallistuu 18.5 ravintolapäivään.

7. Halikon Vihreät ry:n yhteydenotto yhdistyksen toiminnan uudelleenkäynnistämisestä
Halikon Vihreät ry on käynnistämässä toimintaansa uudelleen. Keskustelemme eroamistilanteesta ja Salon Seudun Vihreille siirretyn Halikon vihreät ry:n varallisuuden mahdollisesta palauttamisesta.
Anu ja Anna-Kaisa tapaavat Halikon vihreät ry:n edustajat perjantaina 8.3.2013. Selvitetään, onko Halikon vihreiden ja Salon seudun vihreiden välillä ollut rahaliikennettä.

8. Muut esille tulevat asiat

Hyväksytään yhdistyksen uusiksi jäseniksi neljä henkilöä.

Hyväksytään edellisen hallituksen kokouksen (13.1.2013) pöytäkirja.

Päätetään, että hallitus kokoontuu 7.4.2013 klo 16 ja 5.5.2013 klo 16.

Kokous päätetään 17.00.

 

 

Anu Taivainen                                                                                                                    Maria Blomqvist

Puheenjohtaja                                                                                                                   Sihteeri