SALON SEUDUN VIHREIDEN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA                   13.1.2013

PAIKKA              Salo, Plaza

LÄSNÄ               Anu Taivainen, Juha-Matti Kyyrä, Martti Halme, Toni Etelä, Salla-Mari Etelä, Maria Blomqvist, Heli Ylönen

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous avattiin klo 17.35. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksen jäsenistä olivat paikalla Maria Blomqvist, Toni Etelä, Martti Halme, Juha-Matti Kyyrä, Anu Taivainen ja Heli Ylönen.

  1. Hallituksen järjestäytyminen, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Martti Halme. Valittiin yhdistyksen sihteeriksi Maria Blomqvist.

  1. Vuoden 2013 toimintasuunnitelma

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma käytiin pääpiirteittäin läpi. Maria lähettää toimintasuunnitelman hallituksen jäsenille sähköpostitse.

  1. Kevään toiminta

-Toimintasuunnitelmaan kirjatun lisäksi keskusteltiin Somerolla pääsiäisen tienoilla pidettävistä Ruokava-messuista. Juha-Matti selvittää, saako yhdistys osallistua tapahtumaan.

-Kesän ensimmäisellä iltatorilla ja kaupunginosatapahtumissa (erityisesti Muurla, Perniö, Kisko) näkymistä pidettiin edelleen tärkeänä.

-Myös lähidemokratiaan liittyvän tapahtuman järjestämistä sekä Salossa että Somerolla pohdittiin. Anu lähettää kaikille kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille tiedustelun kiinnostuksesta osallistua yhteiseen keskusteluun ja mahdollisesti yhteiselle kaupunginosakiertueelle lähidemokratiaan liittyen.

-Lisäksi mietittiin keinoja saada nuoria mukaan vihreiden paikalliseen toimintaan, ja asia jää edelleen hautumaan.

  1. Muut esille tulevat asiat

-Pöytäkirjat hallituksen sähköpostikokouksista 16.9.2012 ja 28.11.2012 hyväksyttiin.

-Päätettiin, että hallitus kokoontuu seuraavan kerran 3.3.2013 klo 17.00 kaupungintalolla.

-Päätettiin, että yhdistyksen kevätkokous pidetään 24.3.2013 klo 17.00 (paikka avoin).

  1. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 18.30.

 

 

 

Anu Taivainen                                                                       Maria Blomqvist

puheenjohtaja                                                                      sihteeri