Salon SDP tiedottaa sivuillaan seuraavasti :

Salon kaupungin yt-neuvotteluissa ei löydetty paikallista sopimusta, vaan työnantajan vaihtoehdoksi jää lomautus.

– Lomautukset kohtelevat kaupungin henkilöstöä todella epätasa-arvoisesti, sillä ne kohdentuvat vain noin kolmannekseen kaupungin työntekijöistä. Palveluiden halvaannuttaminen taas useaksi kuukaudeksi syö kaupungin vetovoimaa ja mainetta.

– Vuoden 2012 lomautusten vaikutusten arvioinnista käy selkeäsi ilmi, että mm. terveyspuolella kuntoutuksen lomautukset ovat vaikuttaneet palveluketjujen toimivuuteen ja aiheuttaneet kotiutumisen viivästymisiä sekä selkeästi kasvattaneet kustannuksia. Lomautukset ovat myös pienentäneet kaupungin tuloja, kun maksuja ja kunnallisveroa on jäänyt saamatta.

– Lomautuksia voidaan pitää hyväksyttävänä tilanteessa, jossa kaupungin tulotasossa olisi tapahtunut tilapäinen notkahdus. Salon kohdalla kyse on kuitenkin pysyvästä tulopohjan romahduksesta, eikä paluuta yhteisöverotulojen huippuvuosiin ole luvassa.

– Kannustamme henkilöstöä vapaaehtoisiin toimiin ja uskomme, että näistä voi syntyä aivan vastaava säästö kuin niiden tarjoamisesta lomautuksen vaihtoehtona. Vapaaehtoisia vapaita pitämällä vältetään lomautukset. Palkattomat vapaat joustavat ja niitä voi pitää pitkin vuotta vaikka työpäivää lyhentämällä.

Taloustilanteen korjaamiseksi vaaditaan rakenteellisia uudistuksia niin palveluverkon kuin organisaationkin muodossa. Kuluvan vuoden talouteen näistä ei kuitenkaan löydy ratkaisua.

-Syksyn talousarviovalmistelussa on otettava mukaan myös erilaiset veroratkaisut, joiden kautta on mahdollista lisätä tulorahoitusta useilla miljoonilla.

SDP:n ja Vihreiden valtuustoryhmät ovat yhteistyössä valmistelleet vaihtoehdon, jolla lomautuksilta voidaan välttyä. Myös Vasemmistoliitto on vaihtoehdon takana.

– Kokonaistavoitteena on tälle vuodelle seitsemän miljoonan euron henkilöstösäästöt, joista noin puolet on suunniteltu saatavaksi kokoon eri toimialojen esittämillä toimilla. Henkilöstösäästöjen osuudeksi jää näin ollen 3,5 miljoonaa euroa. Olemme etsineet vastaavan säästön muista toimenpiteistä, jotta lomautuksilta voidaan välttyä.

Vaihtoehdon päälinjat lautakunnittain sisältävät:

  • Vapaaehtoiset palkattomat vapaat, vaikeutettu rekrytointi ja  lomarahojen vaihdot(lääkärit) 1,5 milj.€
  • Sosiaali- ja terveyslautakunnalta ei vaadita muita leikkauksia kuin toimiala on esittänyt pieniksi puroiksi
  • Vapaa-ajan lautakunta: 300 000€, jäädytetään elektroniikkakokoelmien rakentaminen ja ollaan maltillisia toimialan korjaus- ja rakentamiskustannuksissa.
  • Opetuslautakunta: 600 000€ vähennys aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palveluiden ostot. Vuonna 2012 pystytty mittaviin säästöihin tiukalla hankintakurilla, mutta täksi vuodeksi kuitenkin rahaa varattu taas entiseen malliin.
  • Kaupunkisuunnittelulautakunta: 100 000€ vähennys ostopalveluihin, muut asiantuntijapalvelut
  • Tekninen lautakunta: 1 000 000€, jolla päästään viime vuoden kulujen mukaiseen toteumaan. Nipistetään rakentamisesta, puistojen kunnossapidosta, suunnittelusta jne. energiansäästöä unohtamatta.
  • Kaupunginhallitus: Elinkeinoyhtiö Yrityssalon vuokrat siirretään kaupungin vastattavista yhtiölle. Vuotuinen säästö noin 180 000€
  • Kaupunginhallitus: Säästö viestinnän, markkinoinnin , mainetyön ja strategisen kehittämisen leikkaus 200 000€