Suomalaisten pitäisi suosia turpeen energia käyttöä , kirjoittaa Janne Nurmi tässä lehdessä(SSS 20.1). Nurmi vertaa Suomen turvevarantoja  Norjan öljyesiintymiin.

On totta, että suot ja turvemaa kattavat lähes kolmanneksen Suomen pinta-alasta. Turve on yksi merkittävistä pohjoisen luonnonvaroista ja Suomen turvevarojen energiasisältö on arvioitu vastaamaan noin 2/3 Norjan tunnetuista öljyvaroista.

Turpeen osuuden ollessa 5-7 % Suomen energiantuotannosta on sen osuus kasvihuonekaasupäästöistä 9-13 prosenttia. Turpeen käyttö aiheuttaa siis erittäin merkittäviä ilmastopäästöjä, jopa enemmän kuin kivihiilen käyttö, Näin ollen  turpeen käytön lisääminen ilmastomuutoksen hillinnän kannalta ei ole järkevää.

Hiilidioksidipäästöt saadaan vähenemään kun lämmitykseen käytetty turpeen poltto korvataan uusituvilla energiamuodoilla, esimerkiksi puulla ja metsähakkeella. Nämä ovat parempia vaihtoehtoja niin ympäristön kuin työllisyyden parantamisenkin kannalta.

Lisäksi turvetuotanto köyhdyttää arvokasta suoluontoa ja lisäksi siitä aiheutuu vesistöhaittoja. Turvetuotannon ravinne ja liuenneiden ja kiintoaineiden kuormitus aiheuttavat purojen ja järvien pohjien liettymistä ja rehevöitymistä.
Näihin asioihin on onneksi jo kiinnitetty huomiota, kun Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta 30.8.2012. Tämän periaatepäätöksen linjauksilla edistetään soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä sekä suojelua Suomessa.

Mielipidekirjoituksessaan Janne Nurmi kysyy: Tuntuuko kamalalta ajatukselta, että Suomikin voisi rikastua turpeella kuten Norja öljyllä. Salon seudun vihreät vastaavat, että kyllä tuntuu!
Jonna Nyyssönen

rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen

Salon seudun vihreät

julkaistu SSS 22.10.2013