Salon lähidemokratia-mallin kehittämisen tueksi kaupunginhallitus avaa  kaikille kuntalaisille, yhdistyksille ja järjestöille mahdollisuuden esittää konkreettisia ideoita heitä lähellä olevan hankkeen toteuttamiseksi.

Hallitus järjestää tätä varten avoimen haun kokeiluun, jossa etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi.

Kokeiluun valitaan enintään kuusi hanketta, joista neljä on alueellisia, yhtä kylää tai kaupunginosaa koskevaa, ja kaksi johonkin teemaan liittyvää, koko kaupungin kattavaa hanketta, esimerkiksi nuorisotyöttömyys, pyöräteiden kunnossapito tai lasten leikkipaikat.

Kaupunki tukee valittuja hankkeita kansalaisvaikuttamiseen varatuista varoista, joita on esimerkiksi kaupunginhallituksella 25 000 euroa vuodelle 2013. Myös lautakunnat voivat osallistua oman alueensa hankkeen tukemiseen ko. määrärahoilla.

Kokeiluun mukaan haluavien tulee esittää alustava suunnitelma, joka sisältää lyhyen kuvauksen ehdotetusta hankkeesta sekä toteuttajista. Muuta byrokratiaa ei tarvita. Kiinnostuneet kutsutaan hakuajan päätyttyä kaupungintalolle keskustelu- ja informaatiotilaisuuteen. Kaupunginhallitus päättää hyväksytyt hankkeet. Koko prosessi hoidetaan nopeasti kevättalven 2013 aikana.

Ehdolle lähetetyt hankekuvaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Eeva Koskinen

Vihreät