Vihreät ovat ajaneet vaalirahoituksen avoimuutta ja aina myös toteuttaneet sitä itse.
Kun ehdokkaat tekevät ennakkoilmoituksen rahoituksestaan, äänestäjillä on mahdollisuus arvioida, millä rahalla vaalityötä tehdään ja mikä merkitys sillä on. Kaikkien Salossa ehdolla olevien ennakkoilmoitukset vaalirahoituksesta ovat nähtävissä  osoitteessa  http://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/fi/index/vaalirahailmoituksia/ilmoituslistaus/KV2012/734.html

Salon seudun vihreän yhdistyksen vaalirahoituksen ennakkotiedot kunnallisvaaleihin 2012 (yhteensä 8200 €) ovat seuraavat. Yhdistys käyttää rahaa ilmoituksiin mediassa (5800€), ulkomainontaan (1000€), esitteisiin (700 €) ja muuhun kampanjamateriaaliin (700€). Raha on peräisin aiempien vuosien tuloista, esim. puolueveroista ja jäsenmaksuista (6000€), ehdokasmaksuista (900€) ja yksityishenkilöiden lahjoituksista (1300 €).