Salon Seudun Sanomat 25.9.2012 06:08:11

Vihreät haluavat samaan aikaan kasvattaa kuntakokoa ja lisätä lähidemokratiaa. Ajatus on, että suuret kunnat päättäisivät suurista asioista, ja pienemmissä päätöksissä valtaa valutettaisiin valtuustosta kylille.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö totesi maanantaina Salossa, että kaupungin aluetoimikunnista pitäisi kehittää nykyistä vahvempia toimijoita ja niihin osallistumista pitäisi helpottaa.

Uuteen Saloon perustettiin kuntaliitoksen yhteydessä viisi epäpoliittista aluetoimikuntaa, joiden tarkoitus on toimia asukkaiden, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden linkkinä kaupungin hallintoon. Niiden jäsenet nimesi kaupunginhallitus. Aluetoimikuntien toimialueet ovat laajat, eikä niillä ole päätösvaltaa.

Aluetoimikuntien tulevaisuus on hämärän peitossa. Kaupungin hallinnossa on puhuttu enemmän niiden lakkauttamisesta kuin kehittämisestä tai vallan lisäämisestä.

– Salo on jo niin iso kaupunki, että täällä tarvittaisiin kunnanosalautakuntia, hän sanoo.

Niinistö toteaa, että nykyisen kuntalain mukaan ei ole mahdollista valinta kunnanosalautakuntia tai -valtuustoja, joilla olisi budjettivaltaa.

– Hallituskumppanimmekin ovat kyllä vakuuttuneita siitä, että kunnanosahallintoa pitää viedä eteenpäin, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan nykyistä suurempia kuntia tarvitaan, jotta esimerkiksi laajaa väestöpohjaa vaativat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään rahoittamaan ja järjestämään yhdenvertaisesti. Samaan aikaan pitää kehittää lähidemokratiaa.

– Suuria kuntia vastustetaan siksi, että päätöksenteon pelätään karkaavan kauas. Osasta palveluista pitää pystyä päättämään lähempänä käyttäjää: lähikouluista, päiväkodeista, nuorisotiloista sekä matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluista. Näistä voisivat päättää kunnanosalautakunnat, joille delegoitaisiin budjettivaltaa valtuustolta ja joiden kokoukset olisivat asukkaille avoimia, Niinistö esittää.