Valtuustoaloite
Salon kaupunginvaltuuston kokous 17.10.2010

Virkamiesten kyselytunnit valtuutetuille

Kunnan koon kasvaessa kuntalaisten ja päättäjien sekä virkamieskoneiston välimatka kasvaa. Näin on käynyt Salossakin. Äkillisten muutosten globaalissa maailmassa päättäjien on usein lähes mahdotonta seurata virkamiesten nopeasti muuttuneita suunnitelmia. Huolimatta yhdessä kirjatuista strategioista tuntuu monesti, että Salo kehittyy niin kuin virkamiesjohto parhaaksi katsoo.
Avoin päätöksentekokulttuuri lisää luottamusta kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten kesken.
Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että Salossa otetaan vuonna 2012 koeluontoisesti käytäntöön säännölliset valtuutettujen ja johtavien virkamiesten kyselytunnit, esimerkiksi ennen joka toista valtuuston kokousta. Näissä tilaisuuksissa valtuutetut voivat kysyä virkamiehiltä kaupungin ajankohtaisista, valmisteilla ja näköpiirissä olevista asioista ilman rajoituksia.
Kyselytunnille voivat osallistua myös nuorisovaltuuston, vammais- ja vanhusneuvoston sekä maahanmuuttajaneuvoston jäsenet.
Salossa 17.10.2011

Eeva Koskinen
Jarkko Anttila
Pia Nykänen
Laura Tamminen
Vihreä valtuustoryhmä