Salon rahoituspohja on murenemassa ja säästöjä haetaan joka paikasta. Esillä ovat erityisesti ei-lakisääteiset toiminnot. Lautakunnat arvioivat näiden toimintojen supistamisen tai lakkauttamisen tuomia säästöjä huhtikuussa jo tämän vuoden budjettiin. Ensi vuoden budjettia varten tarvitaan vielä suuremmat säästöt. Salo on julistautunut avoimeksi, rohkeaksi ja oikeudenmukaiseksi kaupungiksi. Vihreä valtuustoryhmä esittää, että nyt lautakuntien päätöksentekoon tulossa olevat listat ei-lakisääteisistä kaupungin toiminnoista hintalappuineen julkistetaan kaupungin nettisivuilla. Kuntalaiset eivät aina tiedä, mitkä palvelut ovat lakisääteisiä ja mitkä harkinnanvaraisia. Myöskään palveluiden todellisesta hinnasta ei kaikilla ole realistista kuvaa. Avoin keskustelu tulevista säästöistä helpottaa niiden hyväksymistä. Kuntaliiton johtavan lakimiehen mukaan kyseisten listojen kohdalla kysymys ei ole salassa pidettävistä tiedoista. Asiakirjan salassa pidettävyydestä säädetään aina laissa, ennen kaikkea julkisuuslain 24 §:ssä. Tiedot ja ao listat vaikuttavat lakimiehen mukaan sellaisilta, joita luottamushenkilöt toimessaan tarvitsevat ja joihin heillä on oikeus jo asioiden valmisteluvaiheessa. Toivottavasti kaikki valtuutetut ovat listat jo saaneet. Valtuustoaloitteilla on valitettava taipumus unohtua pitkäänkin valmisteluun ja siksi edellytämme tämän aloitteen käsittelyä ja ratkaisua pikaisesti. Mikäli virkamiesten päätös on edelleen julkistamista vastustava, julkaisemme listat Salon seudun vihreiden verkkosivuilla viikon sisällä.
Salossa 12.4.2012
Salon Vihreä valtuustoryhmä